Pracovní život se už však vrací do normálu. V Olomouci proběhne jednání Komise hospodářského rozvoje Statutárního města Olomouc a Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje. Od září se můžete těšit na obnovené poradní sbory inspektorátu práce v Karlovarském kraji. Dozvíte se, jaké kontroly od úřadu očekávat.

Zdroj: Spektrum