Během Konzultací máte možnost setkat se s ekonomickými dilomaty a vedoucími kanceláří CzechTrade, kteří pracují na českých úřadech po celém světě, nechat si s nimi naplánovat individuální schůzky a probrat otázky, které vás zajímají.

Kdy: 22. – 24. 6. 2016
Kde: Designhotel ELEPHANT, Na Florenci 29 a Hotel Grandior, Na Poříčí 42, Praha 1 (hotely jsou propojeny)

Registraci najdete na tomto místě.
Uzávěrka přihlášek: 13. června 2016

Úspěšná registrace na akci Vám bude potvrzena automatickým e-mailem!
Firmě, která nebude předem registrována na základě registračního formuláře, nebudeme schopni umožnit účast na Konzultacích.
Doporučujeme zaslat registraci co nejdříve pro velký zájem o akci.

V rámci setkání můžete využít také konzultace se zástupci České podnikatelské reprezentace při Evropské unii – CEBRE, které poskytuje služby a informace v oblasti evropské legislativy, fondů a programů EU, veřejných zakázek atd. (www.cebre.cz). CEBRE je uvedeno v seznamu zemí pro jednání.

Nově budete mít možnost jednat i se zemědělskými diplomaty z vybraných zemí v gesci Ministerstva zemědělství a s experty Klientského centra pro export, specializovanými na jednotlivé sektory průmyslu, se kterými lze probrat projekty, odborné a individuální otázky v rámci jednotné zahraniční služby.

Délka jednotlivých individuálních schůzek byla v tomto roce prodloužena na 20 minut.

Novinkou pro letošní rok je i možnost prodlouženého 30minutového jednání s ekonomickými diplomaty a vedoucími CzechTrade z vybraných zemí v pátek 24. 6. 2016 od 8.30 do 12.30.

Veškeré pokyny a informace jsou k dispozici zde, velmi doporučujeme jejich přečtení.

Kontaktní osoby:

Eva Bradáčová (tel.: 225 279 407, mobil: 733 643 515, e-mail: ebradacova@spcr.cz ), Petra Šeráková (tel.: 225 279 404, mobil: 731 411 179, e-mail: pserakova@spcr.cz)