Konference byla závěrečnou akcí letošní projektové aktivity SP ČR probíhající v rámci § 320 a zákoníku práce. Zaměřena byla na tři oblasti, kterými se SP ČR dlouhodobě zabývá a které mají dopad na zaměstnavatele.

zaverecna konference

Prvním okruhem byl již zmíněný trh práce, zejména se jednalo o slaďování nabídky a poptávky na s využitím stávajících a inovovaných nástrojů aktivní politiky. Tématem byla i jeho budoucnost – predikce trhu práce a s tím související systém kariérového poradenství a také adaptabilita firem v oblasti vnitrofiremní vzdělávání.

“Zásoba lidí na trhu práce, kteří jsou ochotni pracovat, je vyčerpána. Bez přijetí pracovníků ze zahraničí se neobejdeme,” zhodnotila situaci na trhu práce ředitelka Sekce zaměstnavatelské SP ČR Jitka Hejduková. “Spolupráce s úřady práce se podle firem zlepšuje, ale musí se podpořit regionální mobilita i rekvalifikace,” okomentovala výsledky průzkumu expertka SP ČR Renata Vrtělová ze společnosti TREXIMA, která analýzy zpracovávala. V rámci bloku k trhu práce se řešila i regionální mobilita pracovníků. “Mobilita je v ČR nízká, zaměstnanci dojíždí max 20 km. Lidé nejsou zvyklí se stěhovat za prací,” zhodnotil expert SP ČR Marek Gavenda.

Druhý blok se věnoval minimální mzdě, zejména metodě určování jejího růstu tak, aby se nestávala předmětem populistických a politických bojů a byla pro firmy dlouhodobě předvídatelná. K tématu minimální mzdy se za odbory vyjádřil místopředseda ČMKOS Vít Samek: “Věřím, že se na jednání tripartity se zaměstnavateli dohodneme na vzorci na zvyšování min mzdy.”

Min mzda SP ČRTřetím konferenční blok se zaměřil na zabezpečení zaměstnanců v době nemoci (zejména se jedná o tzv. karenční dobu) a související benefity. Součástí prezentací byl průzkum mezi firmami ohledně přijatelných variant při zabezpečení zaměstnanců v době nemoci. Analýza od společnosti TREXIMA také ukázala, kolik by firmy stál povinný 5. týden dovolené, jak požadují odbory. Celkové náklady za rok by byly až 35,5 mld. Kč.

Prezentace řečníků ke stažení:
I. blok – Trh práce v souvislostech
II. blok – Minimální mzda – potřebujeme ji?
III. blok – Zabezpečení zaměstnanců v době nemoci – benefity a karenční doba