Program konference

Program konference ke stažení zde

Prezentace

 • Co jsme dokázali – zhodnocení projektu očima partnerů projektu

Mgr. Dušan Martinek, Českomoravská konfederace odborových svazů

 • Služby zaměstnancům v regionech

Mgr. Dušan Martinek, Českomoravská konfederace odborových svazů

 • Služby zaměstnavatelům a zaměstnancům v regionech

Ing. Alice Čechová, Svaz průmyslu a dopravy ČR

 • Moje zkušenosti s projektem

Ing. Josef Hlavinka, Svaz sléváren ČR

 • Vývoj vybraných odvětví průmyslu v ČR – současnost a budoucnost

Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D., Centre for Economic Studies, o.p.s., Praha

 • Ekonomická diplomacie České republiky – synergie nebo konflikt zájmů?

Ing. Dagmar Kuchtová, Svaz průmyslu a dopravy ČR

 • Nová právní úprava nemocenského pojištění – její dopady na zaměstnavatele

Stanislav Filip, Svaz průmyslu a dopravy ČR

 • Náklady práce v českých podnicích – komparativní výhoda?

Ing. Jan Vlach, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Analýzy

 • Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

 

 • Analýza kolektivního vyjednávání

 

 • Náklady práce v ČR a v EU po roce 2003

 

 • Analýza dopadů nové právní úpravy nemocenského pojištění

 

 • Analýza vybraných průmyslových odvětví – text bude uveřejněn v nejbližší době

esf_eu_oplzz_podpora-01