Na akci vystoupili zástupci statutárního města Olomouc, Univerzity Palackého v Olomouci, Úřadu práce ČR, zástupci firem, sdružení OK4Inovace a další. Představena byla řada témat jako vyhodnocení cílů a přínosů inovací ve vzdělávání, zpracované nástroje, technické a přírodovědně vzdělávání, příměstské tábory, firemní stipendia, problematika výchovných a karierních poradců. Na akci vystoupili i žáci Základní školy Zeyerova v Olomouci se svým úspěšným vynálezem ze soutěže Hra s elektromotory na podporu motivace žáků ke studiu elektrotechnických oborů a rozvíjení jejich technické znalosti a dovednosti (více zde). V závěru akce představila proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty v Olomouci Hana Marešová strategii územní dimenze Krajských a Místních akčních plánů vzdělávání.

Akce, jejímiž partnery byli Olomoucký kraj, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a statutární město Olomouc, uspořádalo sdružení OK4Inovace v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

-lhe-