„Sociální partneři požádali pro rok 2020 o částku ve výši 37 496 114 Kč. Všechny návrhy byly posouzeny ve spolupráci napříč ministerstvy z hledisek účelnosti, efektivnosti, hospodárnosti a z hlediska případných překryvů s projekty financovanými ESF. Po tomto posouzení a provedení nezbytných redukcí požádali sociální partneři o ve výši 36 799 839 Kč. Tu jsme také postoupili dále,“ řekla po jednání vlády ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.Stát poskytuje finanční příspěvek sociálním partnerům na základě dohody mezi vládou, zástupci zaměstnavatelů a odborů v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR, tzv. Tripartity.

V roce 2020 se sociální partneři zaměří zejména na problematiku agenturního zaměstnávání, genderové aspekty spojené se zabezpečením osob v důchodovém věku, polarizaci českých podniků v důsledku Průmyslu 4.0, dopady harmonizace daní a daňových návrhů na podnikatelský sektor, podporu zaměstnanosti, zvyšování adaptability pracovní síly v budoucím světě a práva zaměstnanců v souvislosti s digitalizací a robotizací.

Příspěvky jsou poskytovány sociálním partnerům, kteří jsou členy RHSD ČR, tedy Českomoravské konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Zdroj: www.mpsv.cz  

-lhe-