První je Národní dohoda z roku 2015, strategický materiál popisující nezbytné kroky k udržení a rozvoji lidských zdrojů v ČR, jejíž prováděcí část podepsali nejvyšší představitelé zaměstnavatelů, odborů, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Úřadu práce ČR, Asociace krajů, Svazu obcí a měst ČR a další. Druhým jsou pak Doporučení projektu Pospolu, který v roce 2015 definoval nezbytné kroky na zlepšení kvality a prostupnosti systému odborného vzdělávání.

Nyní, po dvou letech od podepsání, se Svaz průmysl a dopravy ČR rozhodl v rámci podpory sociálního dialogu podle §320a zákoníku práce vyhodnotit dosažené cíle a úkoly. Po dosavadním posouzení několika desítek opatření musíme bohužel konstatovat, že větší část z nich, i když jsou to často opatření velmi důležitá, zůstala na papíře, jiná se plní jen z menší části. Na období podzimu 2017 máme naplánováno tato hodnocení projednat se zodpovědnými úřady a také na 2 kulatých stolech s firmami, odbory a odbornou veřejností. Na závěr předložíme signatářům „účet“, zároveň i s návrhem dalšího postupu. Není totiž možné, aby tak důležitá oblast, jako je vzdělávání, setrvávala nadále v chaosu a nekoncepčnosti, jejichž důsledky pociťujeme v našich firmách i ve společnosti.

S termíny kulatých stolů, stejně jako s texty hodnocení Vás seznámíme poté, co budou uveřejněny během letošního podzimu na webu www.spcr.cz.

Miloš Rathouský