Svaz tedy i ocenil myšlenku, která stojí za iniciativou Hospodářské komory (HK ČR) k zavedení Právního elektronického systému pro podnikatele (PES), tedy snahu pomoci podnikatelům, aby se mohli lépe orientovat v nepřehledné „džungli“ právních povinností a na jednom místě nalezli přehled všech těch povinností z právních předpisů, které se jich týkají. Na tom samozřejmě panuje obecná shoda s mnoha podnikateli zastoupenými ve Svazu i mimo něj. Lze pochopit, že tato myšlenka našla v Poslanecké sněmovně podporu napříč politickým spektrem.

Konkrétní naplnění tohoto záměru v podobě navrhované právní úpravy, která je obsahem senátního tisku 200 (v PSP ST 1089), ale kýžený efekt určitě nepřinese, a naopak může v mnoha případech podnikatelům praxi ještě více zkomplikovat.

Podle zjištění Svazu průmyslu a dopravy ČR však PES nezaručuje právní jistotu, naopak přináší celou řadu nejasností a může být pro firmy v konečném důsledku nevýhodný a nespolehlivý. Problémy vidíme zejména v těchto oblastech:

  • přílohou každého právního předpisu obsahujícího povinnosti podnikatelů má podle návrhu být přehled těchto povinností. Např. zákon by tak 2x říkal v podstatě totéž (jednou “v těle” zákona a jednou v přehledu povinností). Kdyby to říkal pokaždé jinak nebo neúplně v přehledu, není jasné, co by mělo přednost. To povede k nejistotě a podnikatelé si ve výsledku budou muset najímat právníky k posouzení správného postupu
  • přehled povinností podnikatelů by měl být přílohou daného předpisu v momentě předložení ke schválení; pokud návrh předpisu projde v rámci legislativního procesu změnami, není jasné, kdo zajistí soulad přehledu povinností s textem schváleného předpisu. Hrozí tedy, že přehled povinností nebude přesný už v momentu schválen
  • možnost sankcionovat podnikatele za porušení povinnosti pouze pokud by byla publikovaná v přehledu povinností, zní líbivě. Znamenalo by to ale, že dozorový orgán se také bude muset orientovat podle „přílohy zákona“ a ne podle jeho textu? Zavedením dvojí formulace týchž povinností hrozí, že dojde k navýšení počtu sporů mezi podnikateli a správními orgány.

Další nedostatek spočítá v tom, že uvažované přehledy se mají týkat pouze povinností vyplývajících z vnitrostátních předpisů. Z toho vyplývá, že všechny povinnosti nebudou na jednom místě. Dobrým příkladem je dnes aktuální GDPR, tj. evropské nařízení o ochraně osobních údajů: návrh českého zákona o zpracování osobních údajů se důsledně drží toho, že povinnosti z nařízení neopakuje, tj. v přehledu povinností k němu by povinnosti z GDPR nebyly a bylo by nutné si je stejně dohledávat v nařízení samotném (tj. malým podnikatelům by přehled povinností v tomto případě opravdu moc nepomohl).

Zdroj: www.spcr.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.
-lhe-