„Stále budeme na tripartitě prosazovat, aby se v zákoně ukotvil jasný a předvídatelný mechanismus pro automatickou úpravu výše minimální mzdy a potažmo i zaručené mzdy. Minimální mzda by se měla odvozovat rozumným koeficientem od průměrné mzdy. Tím předejdeme každoročnímu politickému handrkování a skokovému navyšování minimální mzdy, jako tomu bylo v předcházejících letech,“ doplňuje tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Eva Veličková.

Zdroj: www.spcr.cz