Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je vyhrazena částka zhruba 1,75 milionu korun. Pilotáž proběhne ve všech regionech ČR a bude zaměřena na osm vybraných skupin oborů středních odborných škol. Nabídky mohou zájemci podat do 8. srpna 2013. Pilotáže budou probíhat od září 2013 do ledna 2015.

Cílem pilotáže v projektu Pospolu je zjistit, jaké možnosti a limity má spolupráce škol a zaměstnavatelů v rámci platné legislativy. „Praktické zkušenosti ze spolupráce škol a firem přeneseme do takzvaných aplikovaných modelů spolupráce, které vznikají v projektu Pospolu pro všechny skupiny oborů a které budou pro školy a firmy příkladem, jak mohou vzájemnou spolupráci realizovat,“ vysvětluje Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele NÚV.

Nabídku mohou podat účastníci partnerství buď společně, nebo jeden ze subjektů (škola nebo firma) a zbývající pak bude mít v zakázce roli smluvního partnera (subdodavatele). Jedna škola či firma může podat nabídku do více než jednoho partnerství.

Povinnou formou spolupráce je v rámci pilotáže odborný výcvik či odborná praxe v reálném pracovním prostředí firmy. Obě formy výuky – odborný výcvik i odborná praxe – jsou podporovány ve všech poptávaných partnerstvích. Záleží na uchazečích, v jakém poměru obě formy výuky ve svém partnerství nabídnou v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

Další možnou formou spolupráce jsou stáže učitelů ve firmě, realizace profilové maturitní zkoušky ve spolupráci s odborníky z firem, využití odborníků z praxe přímo ve výuce na škole nebo zajištění volnočasových aktivit ve spolupráci se zaměstnavateli v návaznosti na odborný výcvik či praxi.

Všechny možné formy spolupráce, výčet oborů, které lze zařadit do hlavního modulu pilotáže, i celkový přehled oborových a regionálních podmínek všech 25 partnerství najdou zájemci na webu www.projektpospolu.cz/pilotaz.

Uvažujete vy, vaše škola nebo zaměstnavatel o tom, že se přihlásíte do projektu Pospolu?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.