Sjezd schválil smlouvu o sdružení odborových svazů, která nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu předsedů sdružených odborových svazů Františka Dobšíka a Františka Bartáka. Sjezd dále uložil předsednictvu odborového svazu, aby zajistilo realizaci schválené smlouvy.

Předsednictvo bylo podle portálu Esondy.cz sjezdem také zmocněno k tomu, aby jmenovalo zástupce odborového svazu do rady Odborové asociace školství, a rozhodlo o případném přistoupení dalších odborových svazů do asociace.

Při hlasování o usnesení mimořádného sjezdu bylo přítomno 76 delegátů ČMOS PŠ, což je 96,2 procenta z celkového počtu pozvaných. Pro sdružení v asociaci hlasovalo 68 delegátů (89 procent), proti bylo šest delegátů a zdrželi se dva.

Zajímáte se o dění odborového svazu pracovníků ve školství?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.