Vyplývá to ze závěrů konference „Zaměstnanec strojírenské firmy včera a dnes“, která byla uspořádána v rámci projektu „Inovace v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu práce“ střediskem praktického vyučování PBS ve Velké Bíteši. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt uskutečňuje Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš a partnerem je Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš. Cílem projektu je rozvoj kompetencí žáků dle potřeb trhu práce formou inovativního využití ICT v odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech.

Projekt se zaměřuje na zvýšení schopností žáků v oblasti CNC programování. Výuka probíhá nad rámec školních osnov běžné výuky probíhající na SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš. Zástupci průmyslových firem na konferenci nejvíce kritizovali nedostatky absolventů v praktické připravenosti, ale i v teoretických dovednostech. Absolventi se po vystudování odborných škol musejí podle názoru zaměstnavatelů ještě po nástupu do práce dále zapracovávat, což zabere v průměru až jeden rok. „Cestou, jak motivovat žáky k lepšímu výsledkům, může být motivační a prospěchové stipendium,“ konstatoval Aleš Janíček, ředitel Střediska praktického vyučování ve Velké Bíteši. Velmi dobré zkušenosti s motivací žáků jsou navíc třeba úspěchy v oborových soutěžích.

Zástupcům firem se nelíbilo ani to, že systém odborného školství v tuzemku sice nabízí řadu středoškolských absolventů, ale velké množství z nich skončí studia bez zaměření nebo se zaměřením na ekonomii. A pak se nedostává na odborné profese. „Musíme podporovat obory potřebné na trhu práce,“ shodli se zástupci firem na konferenci.

-pda-

OPVpK