Nedostatek pracovních sil způsobuje tlak na růst mezd zaměstnanců. „Pokud se zaměstnavatelé tomuto tlaku podvolí a mzdy navýší, zvýší se jim náklady kromě samotné mzdy také o odváděné pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,“ vysvětluje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra. Jaké jsou tedy náklady zaměstnavatele na zaměstnance, který pobírá průměrnou mzdu?

Současná výše průměrné mzdy je 27 297 Kč. Z této částky odvede 25 % na sociální pojištění zaměstnance a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 6 824 Kč. Také odvede dávku na zdravotní pojištění zaměstnance 9 % – 2 457 Kč. Jeho celkové náklady na jednu výplatu zaměstnance, který pobírá průměrnou mzdu, jsou 36 578 Kč, tedy ještě o více jak třetinu více.

Očekává se růst mezd

Včera vláda schválila navýšení minimální mzdy od ledna 2017. Nově bude minimální mzda 11 000 Kč. Podle průzkumů pobírají minimální mzdu 3 % zaměstnanců, tedy okolo 115 000 lidí. „Zároveň by se s minimální mzdou zvedly také všechny úrovně mzdy zaručené – tedy mzdy, na kterou mají nárok zaměstnanci v soukromém sektoru, kteří nejsou vázání kolektivní smlouvou,“ upozorňuje Vaněk.

S navýšením mezd počítají i ty společnosti, které vyplácí vyšší než minimální mzdu, a navýšení bude tedy dobrovolné. Podle průzkumu Hospodářské komory ČR plánuje růst mezd 59 % zaměstnavatelů. Příčina tohoto růstu je zřejmá – nedostatek pracovních sil, který je v některých odvětvích doslova akutní.

Kde chybí zaměstnanci

Nejvíce zaměstnanců chybí na pozicích, kde je vyžadována odborná vysokoškolská kvalifikace – elektroinženýři nebo průmyslový designéři. Stálicemi mezi volnými pracovními pozicemi jsou také řidiči. Naopak stálý zájem o zaměstnání je pak o asistentské pozice v administrativě. „Pozice, kde je vyžadováno obecné humanitní vzdělání, jsou obsazovány lépe. Kde je však vyžadováno odborné vzdělání určité úrovně, tam nastává problém. I my v současné době sháníme účetní, ale i těch je v současné době nedostatek,“ uzavírá téma Jan Vaněk. 

Převzato z portálu www.businessInfo.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.