Odborům došla trpělivost a na středečním mimořádném zasedání Útvarového sdružení předsedů dílčích organizací odborů, se rozhodly vyhlásit od 21. března stávkovou pohotovost.

„Odbory si plně uvědomují složitou situaci, ve které se firma nachází. Tuto situaci však nezavinili řadoví zaměstnanci a proto by neměli nést následky za současný ekonomický stav,“ řekl Esondám předseda ZO ECHO Josef Hostinský.

Firma již čtyři roky nezvyšovala lidem mzdy. V rizikovém prostředí, jakým bezesporu výroba trhavin a střeliva v Explosii je, se v dělnické kategorii pohybuje mzda na hranici pracovní chudoby. Další škrty jsou pro odbory i zaměstnance nepřijatelné. Jediným vlastníkem Explosie je ministerstvo financí. Odbory se proto ptají, jak naložil vlastník s akciemi společnosti, která již několik let vykazuje ztrátu a dosud to nikomu nevadilo? Chovalo se vedení společnosti v letech minulých jako řádný hospodář, když dopustilo nedobrý stav, ve kterém se Explosia v současnosti nachází,“ ptá se podle serveru Esondy.cz odborový předák Hostinský.

Co by podle vás mělo udělat ministerstvo financí pro zlepšení hospodaření a zvýšení mezd ve společnosti Explosia?

Povězte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.