Nový management Explosie podle serveru zcela vážně navrhuje snížit již tak nízké mzdy zaměstnanců a vypustit většinu dříve dohodnutých benefitů. Jeho hlavním argumentem je, že se firma nachází ve složité hospodářské situaci.

Předseda základní organizace ECHO Josef Hostinský Esondám řekl, že je nepřípustné, aby za chyby předešlého vedení firmy platili řadoví zaměstnanci, kterým zaměstnavatel již čtyři roky nenavyšoval mzdy.

Ve velice rizikovém prostředí, jakým bezesporu výroba trhavin a střeliva v Explosii je, se v dělnické kategorii pohybuje mzda na hranici pracovní chudoby. Další škrty by proto měly za následek neúnosné snížení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin. Odbory proto žádají navýšení mezd minimálně o inflaci.

Mezitím došlo k setkání vedení společnosti se zaměstnanci, na kterém se dohodli o pokračování kolektivního vyjednávání s tím, že se pokusí najít řešení přijatelné pro obě strany.

Podporujete odbory ve vyjednávání vyšších mezd?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.