1. Jaké cíle v kolektivním vyjednávání si původně pro letošní rok 2016 stanovil Váš odvětvový/odborový svaz?

Prokš: V současném roce 2016 máme uzavřenou platnou kolektivní smlouvu vyššího stupně (zkráceně „KSVS“) a neočekáváme její neplnění ani z jedné strany. Brzy začnou vyjednávání o nové KSVS.

Souček: Hlavním cílem Odborového svazu KOVO bylo zvýšit počet KSVS, neboli zvýšit pokrytí zaměstnanců v kovoprůmyslu vyššími kolektivními smlouvami. Oslovili jsme proto i partnery, kteří s námi v minulých letech nevyjednávali. Tento cíl se však nepodařilo naplnit. Stále ještě probíhají spory o uzavření KSVS řešené před zprostředkovatelem dle zákona o kolektivním vyjednávání.

vahy 32. Byly v roce 2016 předmětem kolektivního vyjednávání vyššího stupně také benefity nebo zkracování pracovní doby s náhradou mzdy, pokud ano, za jakých podmínek?

Prokš: Kolektivní vyjednávání postihuje mnoho aspektů zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů, včetně různých benefitů pro zaměstnance či dalších výhod nad úroveň zákoníku práce.

Souček: Zkrácená pracovní doba a delší dovolená jsou trvalou prioritou Odborového svazu KOVO. Většina benefitů je ponechána ke konkrétnímu sjednání na podnikové úrovni.

3. Měnila se pro letošní rok 2016 také výše příplatků?

Prokš: Ano, měnila. Mzdové příplatky upravují paragrafy 20 – 24 naší Kolektivní smlouvy vyššího stupně, která je k dispozici na webových stránkách Elektrotechnické asociace České republiky. Kolektivní smlouva vyššího stupně je k prostudování zde.

Souček: V návrzích KSVS byly obsaženy požadavky na zvýšení některých příplatků.

4. Očekáváte ve Vašem sektoru navyšování mezd v příštím roce?

Prokš: Navyšování mezd nejde předjímat a vytrhovat z kontextu celé dohody. Jako jedna z mála asociací máme v KSVS mzdy řešeny, mnohé jiné svazy toto však nechávají na podnikovou úroveň.

Souček: Nárůst mezd je očekáván v celém národním hospodářství, takže jej předpokládáme i v kovoprůmyslu. Navíc právě tento sektor trpí nedostatkem pracovních sil, takže zvýšení mezd je jednou z možností, jak přilákat zaměstnance.

-lhe-