Zjištění vychází z prvních výsledků prozatím uzavřených kolektivních smluv a z dosavadních vyjednávání o mzdách v jednotlivých podnicích. Kolektivní vyjednávání v řadě podniků stále ještě probíhají.

Vedle zvýšení mezd některé firmy budou letos své zaměstnance motivovat i ve formě benefitů. Některé kolektivní smlouvy obsahují dokonce ujednání, že mzdy se budou zvyšovat v návaznosti na lepší hospodářské výsledky, u některých firem je ve smlouvách zmíněna inflace. Závěry šetření naznačují očekávání podniků, že mzdy v letošním roce v závislosti na jejich kondici porostou. Podle zjištění SP ČR řada průmyslových podniků navýšila mzdy již v závěru roku 2015. Podle odhadů SP ČR lze finální číslo růstu mezd za celý loňský rok čekat vyšší než 2 procenta.

Výsledné číslo růstu mezd a zjištění SP ČR jsou průsečíkem výstupů z dosavadních kolektivních smluv, které však neodráží mnohdy výrazně odlišnou situaci v jednotlivých oborech a individuální situaci v konkrétních firmách.

Tisková zpráva je k dispozici zde.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-