V oblasti komunikačních dovedností požadují potenciální zaměstnavatelé podle průzkumu především vysokou úroveň komunikace v internetovém prostředí. U uchazečů dále pozitivně hodnotí přesné a srozumitelné vyjadřování a znalost dané problematiky.

Vyšší nároky jsou kladeny na inženýry, od kterých se očekává plynulá komunikace v českém a cizím jazyce, poskytnutí komplexního názoru nebo schopnost sumarizace – shrnutí projednávaného tématu.

Z manažerských dovedností zástupci firem jmenovali u inženýrů na prvním místě schopnost přijímat rozhodnutí, za níž následovala akceptace firemní kultury a zvládání konfliktů a stresu. Od bakalářů požadují především osobní produktivitu, aktivní jednání a schopnost učit se novým věcem.

„Tyto kompetence rozvíjíme u našich studentů na vybraných přednáškách, při práci na skupinových projektech nebo při prezentacích. Podle vyjádření zaměstnavatelů jsou ale tyto schopnosti u absolventů stále nedostatečné, proto se na ně chceme v budoucnu více zaměřit a k jejich získávání motivovat studenty i pedagogy,“ říká prorektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy Alžběta Kiráľová.

Průzkum sledoval i výši nástupního platu pro absolventy v oblasti cestovního ruchu. Platové podmínky se razantně liší v soukromém a veřejném sektoru, kde jsou pracovníci hodnoceni na základě tabulkových platů.

Ve veřejné sféře se hrubá výše platů vystudovaných bakalářů pohybuje v rozmezí 11 500 až 15 500 Kč, inženýři mohou získat maximálně 18 000 korun. V soukromém sektoru si bakaláři průměrně vydělají 12 000 až 25 000 korun, platy inženýrů byly uváděny v rozpětí 12 500 až 30 000 korun.

Chtěli byste pracovat v cestovním ruchu?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.