Zaměstnanci v zemích Evropské unie pracující na plný úvazek ve firmě či úřadu v průměru tráví skoro čtyřicet (39,7) hodin týdně. Statistiky ukazují, že nejvíce času v práci tráví Rumuni a Lucemburčané. Podle listu se ale tuží i Češi, jimž podle délky faktické pracovní doby patří osmé místo (40,4 hodiny). Slováci jsou až dvacátí s 39,4 hodiny. Nejméně pracovních hodin firmám věnují Irové, Francouzi a Finové (kolem 38 hodin týdně).

Co se týká dovolené, patří Češi podle délky své dovolené, kterou mají sjednánu v kolektivních smlouvách se zaměstnavateli, patří v Evropě k těm „vyvoleným“. V průměru totiž mohou čerpat pětadvacet dnů v roce, tedy stejně jako například Rakušané, Finové, Francouzi nebo Nizozemci. A připočte-li se 10 státních svátků, vychází v průměru 35 volných dnů. Česku tak patří podle délky celkového pracovního volna sedmé místo. Více si ho mohou užívat jenom Španělé, Rakušané, Malťané, Italové, Dánové a Němci.

-pda-