Poslaneckou sněmovnou bylo už schváleno vyšší daňové zvýhodnění na druhé a každé další dítě.

Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na dvě a více dětí budou mít vyšší čistou mzdu již za červenec, jestliže příslušnou legislativu schválí ještě Senát (sněmovní tisk 1116 – novela zákona o státní sociální podpoře). Schvalovaná úprava počítá s navýšením daňové slevy na druhé, třetí a další dítě o 15 %. Sleva na první dítě by zůstala stejná.

Daňové zvýhodnění je velmi efektivní finanční podpora rodin s dětmi, která je administrativně nenáročná a přitom velmi cílená. „Zaměstnaný rodič má nárok na daňové zvýhodnění bez ohledu na výši příjmu či hodnotu majetku,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak je měsíční daňové zvýhodnění vysoké?

Aktuálně měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 korun, na druhé dítě 1 617 korun a na třetí a další dítě 2 017 korun. Poslaneckou sněmovnou schválená legislativní změna počítá s měsíčním daňovým zvýhodněním na první dítě ve výši 1 267 korun, na druhé dítě po zaokrouhlení na koruny ve výši 1 860 Kč a na třetí a další dítě po zaokrouhlení na koruny ve výši 2 320 korun.

„Měsíční čistá mzda rodiče uplatňujícího daňové zvýhodnění na tři děti by tedy díky vyššímu daňovému zvýhodnění stoupla o 546 Kč,“ vypočítává Ivanco.

Nárok má jenom jeden rodič

Daňové zvýhodnění při výpočtu daně z příjmu fyzických osob může uplatnit pouze jeden z rodičů. Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, a pokud je částka daňového zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, tak se na dani z příjmu nic neplatí a rodič dostane od státu peníze formou daňového bonusu ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.

„Daňové zvýhodnění lze uplatnit i při práci na zkrácený úvazek, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce,“ doplňuje Ivanco.

Jak je to při práci pro dva zaměstnavatele?

Někteří zaměstnanci pracují pro více zaměstnavatelů současně. V takovém případě mohou daňové zvýhodnění na děti uplatnit při výpočtu daně z příjmu pouze u jednoho z nich, a to u toho, u kterého mají podepsané prohlášení k dani.

„Žádnou daňovou slevu nelze při výpočtu daně z příjmu uplatnit v některém měsíci dvakrát, vhodnější je tedy mít podepsáno prohlášení k dani u zaměstnavatele s vyšší mzdou či odměnou,“ vysvětluje daňová poradkyně.

Daňové zvýhodnění nesnižuje povinné pojistné

Uplatňované daňové zvýhodnění snižuje pouze vypočtenou daň z příjmu a na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemá vliv. Zaměstnanec s dítětem nebo s dětmi má tedy při stejně vysoké hrubé mzdě vyšší čistou mzdu než bezdětný kolega. Pro důchodové účely jsou na tom ale stejně, protože na sociální pojištění odvádí měsíčně stejně vysokou částku.

Zdroj: https://www.idnes.cz/