Sociální dialog

Pracovní doba

Analýzy

Poradna

Poradna
Analýzy

Rubrika poradny: Pracovní doba

Přesun svátku v rozvrhu směn

Dobrý den, zaměstnavatel nám oznámil přesun svátku z 28.10. 2020 na předem neurčený termín Dále sdělil ,že zaměstnanci za ten den mají dostat odměnu 40% za přesčas .Může takto můj zaměstnavatel jednat?

číst dál

Práce za nepřítomného zaměstnance

Má zaměstnavatel právo nařídit nám pracovat na směně za dva zaměstnance? Tedy vykonávat sám práci, která je určena pro dva zaměstnance? Popřípadě jestli je povinnen nám tuto vykonanou práci proplatit nebo poskytnout náhradní volno?

číst dál

Porušování pracovní doby

Dobrý den, zaměstnavatel mě nutí dělat každý den dvanáctihodinové směny v kuse (také soboty a neděle) celý měsíc. Jak se proti tomu mohu bránit?

číst dál

Fond pracovní doby

Zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel zaměstnanci snížit mzdu v případě, že zaměstnanec odpracuje v měsíci méně hodin než je fond pracovní doby – vina je na straně zaměstnavatele, zaměstnanci nebylo umožněno odpracovat všechny hodiny. Příklad, týdně má být

číst dál

Výpočet náhrady mzdy

Ráda bych zeptala, z čeho mi bude počítána náhrady mzdy od 4. – 14. dne nemoci od zaměstnavatele, když jsem k němu nastoupila jako do nového zaměst. k 2.1.2018 a 11.1.2018 onemocněla, v předchozím období jsem byla v evidenci

číst dál

Je účast zaměstnance na výjezdním zasedaní povinná?

Mám právo odmítnout účast na výjezdních zasedáních našeho oddělení? Pracuji v polostátní organizaci a tato zasedání se zde praktikují prakticky každý půl rok. Probírají se na nich mimo jiné i pracovní věci, ale jsem ochotná se jednání účastnit třeba formou

číst dál

Rozvržení pružné pracovní doby

Ráda bych se zeptala, zda má zaměstnavatel (nejedná se o soukromou firmu, ale úřad) právo na svou vlastní úpravu nebo výklad pružné pracovní doby. Počátkem měsíce dubna u nás byl zaveden režim pružné pracovní doby. Můžeme pracovat v rozmezí

číst dál

Fond pracovní doby – práce přesčas

Zaměstnavatel při práci přesčas neproplácí přesčasové hodiny, pouze příplatek za přesčas. Přesčasové hodiny nám dává do fondu pracovní doby přesto, že s námi toto vůbec nekonzultoval. Má na to právo? V pracovní smlouvě máme pouze povinnost přesčasových hodin, ale

číst dál

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Známý nastoupil do práce, kde mu bylo řečeno, že bude dělat od pondělí do neděle 12hodinové směny a poté týden volno. Avšak po prvním odpracovaném týdnu mu bylo řečeno, že si má vzít jeden den volna a pak jít

číst dál

Pružná pracovní doba a překážky v práci

Na pracovišti máme stanovenou pružnou pracovní dobu. Dle nové podnikové směrnice si musíme nadělávat návštěvu lékaře, pokud k lékaři jdeme ve volitelné pracovní době. Je tento postup zaměstnavatele správný? Uvedenou směrnici zaměstnavatel předem neprojednal s odborovou organizací, ačkoliv se

číst dál

Dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době

Pracujeme v nepřetržitém pracovním režimu s týdenní pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou v délce 37,5 hodin. Výměra dovolené činí 5 týdnů. V loňském roce byl vypracován celoroční plán služeb, do kterého se rozepsal roční plán dovolených. V letošním roce nám
číst dál

Fond pracovní doby a odstupné

Pracuji za hodinovou mzdu na HPP, každý měsíc odpracuji jiný počet hodin – někdy 125, jindy 160 nebo 90. Jaký bude pro mne týdenní fond pracovní doby pro výpočet odstupného?

Odpověď:

Fond pracovní doby není právní pojem. Obecně se

číst dál

Pracovní doba – 12hodinové směny

Kolik 12hodinových směn za sebou mohu podle zákoníku práce odpracovat?

Odpověď:

Pracovní dobu rozvrhuje podle § 81 zákoníku práce zaměstnavatel. Pokud by ale v pracovní smlouvě bylo sjednáno konkrétní rozvržení pracovní doby, mohl by zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu jinak pouze

číst dál

Stanovená délka týdenní pracovní doby

V pracovní smlouvě mám při plném pracovním úvazku u zaměstnavatele sjednánu délku týdenní pracovní doby jinou (37,5 h za týden – konkrétně je v pracovní smlouvě uvedeno, že se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli na těchto podmínkách), než jaká je

číst dál

Téma: Kurzarbeit (Díl 3.)

V posledním díle speciálu o Kurzarbeitu přinášíme doporučení Svazu průmyslu a dopravy ČR o tom, jak postupovat při podávání žádosti o podporu z projektu Vzdělávejte se pro stabilitu a co dělat poté, když bude žadatel vybrán k financování svých aktivit

číst dál

Téma: Kurzarbeit (Díl 2.)

V dalším díle přinášíme informace o tom, kde se mohou zaměstnavatelé hlásit o podporu na projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu“, včetně informací o ESF, tedy Evropském sociálním fondu, ze kterého je projekt financován.

číst dál

Přesun svátku na jiný pracovní den

Zaměstnavatel zvažuje v rámci snížení energetické náročnosti výroby a z logistických důvodů přesunout pracovní den v pondělí 4. 7. 2011 na den připadající na státní svátek 6.7.2011. Zaměstnanci v Po 4. 7. nenastoupí na směnu a budou doma a

číst dál

Kategorie

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?