Sociální dialog

Ostatní

Analýzy

Poradna

Poradna
Analýzy

Rubrika poradny: Ostatní

Smírčí řízení v pracovním právu

Je možné do pracovní smlouvy uvést “smirčí doložku”, tedy, že případný spor mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bude nejprve řešen smírem/mediací než bude přistoupeno k jiné “nesmírné” formě řešení? Je potřeba se v tomto odstavci odkázat na občanský soudní řád?.

číst dál

Nošení roušek na pracovišti

Jaký byste doporučili postup vůči zaměstnancům, kteří nenosí roušky, v případě, že povinnost vyplývá z nařízení vlády ČR? Názory na toto téma jsou odlišné, konkrétně jsme tuto problematiku řešili i s KHS, která nás informovala, že s takovýmito zaměstnanci

číst dál

Zavedení elektronických výplatnic

Zaměstnavatel chce úplně zrušit papírové výplatní pásky a plánuje zavést elektronické výplatnice a zasílat je zaměstnancům emailem. Někteří zaměstnanci ovšem nemají firemní ani soukromý e-mail. Jak tuto situaci řešit?

číst dál

Návrat z EU – zdravotní pojištění

Přítel se vrací po několika letech do ČR, nyní má trvalé bydliště hlášené na městském úřadu na Moravě, ale vrací se do Čech do Prahy, bude se potřebovat registrovat ze začátku i z důvod hrazení zdravotního pojištění, ale práci

číst dál

Práce v Německu – placení pojistného a daní

Dostal jsem nabídku pracovat pro zahraniční firmu (Německo) a dříve, než se rozhodnu, bych potřeboval mít jasno, jakým způsobem bude probíhat sociální a zdravotní pojištění a platba daně z příjmu. Jedná se o pracovní pozici se spoustou zahraničních služebních

číst dál

Podpora OSVČ

Posledních 6 let jsem byl u jednoho zaměstnavatele a k tomu jsem měl vedlejší živnost (online marketing/eshopy). K 31.7.2018 jsem dal výpověď dohodou a odjel do zahraničí. Po příjezdu jsem se přihlásil 24. 9. 2018 na pracovní úřad a

číst dál

Stížnost – dávky a zdravotní pojištění

Jsem 17 let nezaměstnána ze zdravotních důvodů, syndrom únavy, nádor v břiše, který si nechci nechat operovat pro vysoké riziko nálezu rakoviny /100 % dědičnost/. Žádala jsem o invaliní důchod, ten mi nepřiznali. Lékař mi diagnostikoval navíc osteoporozu a

číst dál

Šikana na pracovišti

Dobrý den, setkal jsem se s šikanou na pracovišti. Kolegové a zaměstnavatel na mě svádějí všechny pracovní problémy a následně mě kvůli tomu šikanují. Na mé poznatky ohledně vylepšení práce a jejího a průběhu reagují většinou negativně. Prosím o

číst dál

Předávání výplatní pásky

Zaměstnavatel mi dodá tzv. výplatní pásku jako otevřený doklad, který projde více rukama. Z hlediska ochrany osobních dat se mi tento přístup nelíbí.Jaké platí nařízení pro zaměstnavatele pro předání tohoto dokladu?

Odpověď:

Povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci při měsíčním vyúčtování mzdy nebo

číst dál

Právo na proplacení nevyčerpané dovolené

Ukončil jsem pracovní poměr na dobu určitou a zbylo mi 10,5 dne dovolené. Zajímá mě, zda mám právo na proplacení této nevyčerpané dovolené.

Odpověď:

V případě skončení pracovního poměru (není nijak rozhodující, zda se jedná o pracovní poměr sjednaný

číst dál

Vyřízení žádosti o existenční minimum

Vyplácí se existenční minimum i zpětně?

Odpověď:

Podle § 38 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění právo na příspěvek na živobytí (příspěvek na živobytí představuje u většiny žadatelů rozdíl mezi existenčním minimem a dosahovaným příjmem

číst dál

Outsourcing a práva zaměstnanců

Jsme zaměstnaci na hlavní pracovní poměr a zaměstnavatel jedná s outsourcingovou společností o převedení části pobočky. Jaké máme jako zaměstanci práva? Pokud by si outsourcingová společnost zaměstnance ponechala, máme nárok na odstupné dle zákoníku práce? Jaká rizika by pro

číst dál

Diskriminace při hledání zaměstnání

Hledám práci a myslím si, že jsem diskriminován – co mohu dělat?

Odpověď:

Pokud má tazatel dojem, že je při hledání pracovního místa neúspěšný z důvodu diskriminace pro rasu, etnický původ, národnost či věk, nezbývá než uvést, že podle § 5

číst dál

Téma: Penzijní reforma (Díl 3.)

Je schválený systém důchodové reformy výhodný pro všechny, nebo jen pro někoho? Bude zajištěna návratnost naspořených peněz, pokud třeba vybraný penzijní fond zkrachuje ještě před tím, než se člověk do důchodového věku vůbec dostane?

číst dál

Téma: Penzijní reforma (Díl 2.)

Česká penzijní reforma nemá rozhodně na růžích ustláno. Jenže největší vášně se nevedou o tom, zda změny v důchodovém systému země potřebuje a jak mají vypadat, ale o tom, proč navržená podoba penzijní reformy nemá silnou politickou podporu.

číst dál

Téma: Penzijní reforma (Díl 1.)

Redakce Sociálního dialogu se rozhodla zpracovat téma penzijní reformy. V prvním díle získají čtenáři základní přehled změn, které schválil parlament České republiky, včetně konkrétních obrysů nově koncipovaných pilířů penzijní reformy.

číst dál

Přezkoumání lékařského posudku o způsobilosti zaměstnance k práci

Zaměstnanec obdrží posudek o zdravotní způsobilosti s výsledkem nezpůsobilý. Jak může tento zaměstnanec postupovat, pokud s výsledkem nesouhlasí?

Odpověď:

Zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu práce závazně pro zaměstnavatele posuzuje poskytovatel pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenu smlouvu o poskytování těchto

číst dál

Agenturní zaměstnávání a mzda

Jak postupovat, pokud zaměstnanec agentury práce má u zaměstnavatele, k němuž je přidělen, nižší mzdu než kmenový zaměstanec, který vykonává stejnou práci?

Odpověď:

Zaměstnanec agentury práce má s ohledem na § 309 odst. 5 zákoníku práce právo na to,

číst dál

Téma: Předdůchody (Díl 3.)

Praktické rady z pera odpovědného ministerstva, důvody, proč se systém předdůchodů v tuzemsku zavádí a také vysvětlení, zda se dá na výplatě předdůchodů ušetřit ve státním rozpočtu. Tyto informace, včetně uvedení rozdílu mezi předčasným důchodem a předdůchodem, přináší poslední díl

číst dál

Téma: Předdůchody (Díl 2.)

Druhý díl tématiky o předdůchodech představí konkrétnější obrysy celého systému v ČR. Zodpoví otázky o tom, zda se bude týkat všech profesí, zda se výplatou předdůchodů nesníží samotná částka důchodu nebo kolik musí mít člověk naspořeno, aby mohl o výplatu

číst dál

Téma: Předdůchody (Díl 1.)

Další série rozšířených zpráv, které pro vás připravuje redakce Sociálního dialogu, přináší přehled o takzvaných předdůchodech. V prvním díle čtenářům nabízíme obecný přehled informací, které se tématiky týkají.

číst dál

Institut promlčení

Co znamená institut promlčení?

Odpoveď:

Promlčení řeší Občanský zákoník. Obecně existuje 3leté promlčovací období; promlčují se práva ze smluv, pohledávky, náhrady škody. Promlčený dluh ZŮSTÁVÁ ovšem nadále dluhem, je ale ztížena jeho vymahatelnost. Právo oslabilo.

Něco jiného je ale prekluze (zánik) práva.

číst dál

Starobní důchody v EU

Slyšela jsem, že podle Evropské unie může odejít do předčasného důchodu člověk, který dosáhl věku 55 let a má odpracováno 35 let. Je to pravda? Můžete mi prosím sdělit nějaké podrobnosti?

Odpověď:

v rámci Evropské unie nejsou stanovena jednotná

číst dál

Kategorie

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?