Sociální dialog

Odměňování

Analýzy

Poradna

Poradna
Analýzy

Rubrika poradny: Odměňování

Rozdíly v odměňování žen a mužů na totožných pozicích

Ve firmě, kde jsem zaměstnán, nemáme transparentní systém odměňování. S podpisem pracovní smlouvy se zavazujeme, že budeme o své mzdě zachovávat mlčenlivost. Naše mzdy jsou v podstatě u všech zaměstnanců odrazem individuálního vyjednávání. Zastávám takovou pozici, že mám přehled

číst dál

Zařazení do platové třídy

Musí být zaměstnanci s uzavřenou pracovní smlouvou zařazeni podle katalogu prací ve správné platové třídě a platovém stupni dle 564/2006 Sb.? Jedná se o zaměstnavatele, který je příspěvkovou organizací kraje. Jaký je postup v případě, že zaměstnavatel nepostupuje správně?

číst dál

Náhrada mzdy v souvislosti s darováním krve

Pracuji na zkrácený úvazek 0,8. V týdnu mám nerovnoměrně rozloženou pracovní dobu (po, út 8-16:30, čt 8-16, pá 8-15, 2 h práce z domu, ve středu volno). Rozložení pracovní doby není uvedeno v pracovní smlouvě, je součástí mojí náplně

číst dál

Změna mzdového výměru při zvýšení zaručené mzdy

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1. ledna 2017 by měl zaměstnavatel zaměstnanci předat nový platový výměr, popř. novou pracovní smlouvu. Ke kterému datu je povinen tento krok udělat? A jaké sankce pro zaměstnavatele při nedodržení vyplývají?

číst dál

Mzda v nerovnoměrné pracovní době

Pracuji v sociálních službách v nerovnoměrné pracovní době v nepřetržitém provozu a vyrovnávací období máme 26 týdnů. Směny máme různé. V platovém výměru máme stanovenou měsíční mzdu plus tři druhy příplatků. Když v měsíci odpracuji podle plánu méně hodin

číst dál

Mlčenlivost zaměstnance o výši jeho mzdy

Může zaměstnanec někomu sdělit výši své mzdy či odměny  nebo je to v rozporu se zákoníkem práce (či jiným předpisem) a mlčenlivostí obecně?

Odpověď:

Obecně platí, že povinnosti mohou být stanoveny buď zákonem, nebo smlouvou. Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel nemůže jednostranně

číst dál

Mzda nebo plat za veřejně prospěšné práce

Chci se zeptat, jaký má byt plat zaměstnance u veřejně prospěšných prací?

Odpověď:

Veřejně prospěšné práce jsou upraveny v § 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění takto:

㤠112
Veřejně prospěšné práce

(1) Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově

číst dál

Změna termínu výplaty mzdy

Zaměstnavatel mi pravidelně vyplácí mzdu až na konci měsíce, v pracovní smlouvě není uveden termín výplaty. Je nějaká možnost změny výplatního termínu?

Odpověď:

Zaměstnavatel, který vyplácí mzdu poslední den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který mzda náleží, nepostupuje v rozporu

číst dál

Dlužná mzda

Zaměstnavatel mi už dva měsíce (září a říjen) nezaplatil celou mzdu. Vždy poskytne pouze zálohu s tím, že zbytek doplatí, až na tom bude ekonomicky lépe. Zatím však k tomu nedošlo a já se obávám, že firma zkrachuje. Jak

číst dál

Opožděná výplata mzdy

Co mám dělat, když mi zaměstnavatel zasílá mzdu o několik měsíců později?

Odpověď:

Právo na dlužnou mzdu může zaměstnanec uplatnit u soudu, a to ve tříleté promlčecí lhůtě. Kromě dlužné mzdy může v tomto případě požadovat také úrok z prodlení, který

číst dál

Dluh na mzdě

Zaměstnavatel mi už dva měsíce (září a říjen) nezaplatil celou mzdu. Vždy poskytne pouze zálohu s tím, že zbytek doplatí, až na tom bude ekonomicky lépe. Zatím však k tomu nedošlo a já se obávám, že firma zkrachuje.

číst dál

Kategorie

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?