Sociální dialog

Životní prostředí

Analýzy

Poradna

Poradna
Analýzy

Rubrika analýzy: Životní prostředí

Možnosti vybraných zahraničních trhů vhodných pro export českých produktů v oblasti nízkouhlíkových řešení s důrazem na cirkulární ekonomiku – Ústecký kraj (2021)

Analýza přinese informace o strategických rozhodnutích vybraných států a aktuálních exportních příležitostech. Cílem je pomoci firmám usnadnit rozhodnutí, zda se na daná teritoria obchodně zaměřit. Součástí bude také analýza podpůrných programů ze strany České republiky: programy MPO, České exportní banky,

číst dál

Revize stávajícího neudržitelného systému financování vodního hospodářství v ČR – vypracování možných variantních řešení a predikce vývoje při současném stavu financování i vyhodnocení situací v závislosti na uplatnění navrhovaných opatření (2018) – část 1

Systémové zabezpečení stability financování vodního hospodářství ČR odstraněním současné výrazné nerovnováhy při zajištění prostředků pro pokrytí činností podniků Povodí (dále též „PP“) v běžném provozu i s ohledem na narůstající náklady plynoucí z činností v reakci na klimatické podmínky, nové

číst dál

Revize stávajícího neudržitelného systému financování vodního hospodářství v ČR – vypracování možných variantních řešení a predikce vývoje při současném stavu financování i vyhodnocení situací v závislosti na uplatnění navrhovaných opatření (2018) – část 2

Návrh mechanismu zabraňujícímu dalšímu neúměrnému zvyšování poplatků za odběr povrchové vody průmyslovým podnikům, který by vedl k dalšímu odlivu potenciálních nových potřebných investic či dokonce k zastavení výroby řady existujících provozů spojených s odběrem povrchové vody. Zachování konkurenceschopnosti českých podniků

číst dál

Ekonomická analýza environmentálně energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého průmyslu s doporučeními pro další postup (2013)

V rámci této analýzy byly kvantifikovány finanční dopady změn environmentální a energetické legislativy, včetně opatření v oblasti ochrany klimatu, integrované prevence (IPPC) či chemických látek (REACH) na jednotlivá průmyslová odvětví a dále vyhodnoceny dopady na konkurenceschopnost, ziskovost, zaměstnanost, cenovou hladinu, tvorbu

číst dál

Kategorie

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?