Sociální dialog

Průmysl výzkum vývoj a inovace

Analýzy

Poradna

Poradna
Analýzy

Rubrika analýzy: Průmysl výzkum vývoj a inovace

Možnosti vybraných zahraničních trhů vhodných pro export českých produktů v oblasti nízkouhlíkových řešení s důrazem na cirkulární ekonomiku – Ústecký kraj (2021)

Analýza přinese informace o strategických rozhodnutích vybraných států a aktuálních exportních příležitostech. Cílem je pomoci firmám usnadnit rozhodnutí, zda se na daná teritoria obchodně zaměřit. Součástí bude také analýza podpůrných programů ze strany České republiky: programy MPO, České exportní banky,

číst dál

Průmysl 4.0 a význam týmů s důrazem na interdisciplinární a mezigenerační spolupráci

Cílem analýzy je identifikovat možnosti podpory mezigenerační spolupráce, transferu zkušenosti a příslušným způsobem zaměřených forem celoživotního vzdělávání. Konkrétními cíli bude formulování doporučení zaměřených na rozvoj interdisciplinárních týmů; podporu stability týmů spojenou s mezigenerační spoluprací; podporou toho, aby zaměstnanost členů týmu

číst dál

Způsob využívání ICT technologií v českých podnicích s uvedením dopadu na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a trh práce (2013)

Studie byla zadána s cílem zahájit proces poznání vztahu ICT a konkurenceschopnosti firem, s cílem optimalizovat podporu rozvoje informačních a komunikačních technologií tak, aby prostředky vynaložené nejen samotnými firmami, ale např. i státem, popř. EU, ve formě dotací, byly vynaloženy maximálně efektivně

číst dál

Ekonomický a sociální význam průmyslu pro Moravskoslezský kraj – ve faktech, datech a skutečnostech (2012)

Cílem studie je zhodnotit ekonomický a sociální význam průmyslu pro Moravskoslezský kraj. První část je zaměřena na obyvatelstvo kraje včetně významu průmyslových odvětví pro zaměstnanost, v další části je analyzován význam jednotlivých průmyslových odvětví zastoupených v Moravskoslezském kraji a závěrečná kapitola

číst dál

Analýza vybraných průmyslových odvětví (2010)

Analýza přibližuje stav a možný budoucí vývoj průmyslu v ČR. Studie definuje faktory a podmínky, které určovaly dosavadní vývoj, a hlavně ty, které budou mít zásadní vliv na vývoj a výkonnost jednotlivých odvětví a průmysl jako celek. Téma je zpracováno v

číst dál

Kategorie

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?