Sociální dialog

Legislativa

Analýzy

Poradna

Poradna
Analýzy

Rubrika analýzy: Legislativa

Zjednodušení a zefektivnění zaměstnávání cizinců ze třetích zemí – návrh legislativních řešení, která zjednodušují zaměstnávání cizinců – v kontextu německé právní úpravy schválené v červnu 2023 a platné slovenské právní úpravy

Studie se zaměřuje výhradně na právní úpravu aplikovatelnou ve vztahu k cizincům, kteří nejsou státními občany členského státu Evropské unie. Zahrnuje shrnutí současného stavu právní úpravy v České republice, identifikuje důvody, pro které je proces vyřizování příslušných povolení časově náročný

číst dál

Možnosti změn právní úpravy agenturního zaměstnávání v České republice (2012)

Analýza se zaměřuje na vyhodnocení současné právní úpravy institutu agenturního zaměstnávání v aplikační praxi v rámci ČR a její souladnosti s příslušnými mezinárodními dokumenty. Na základě takto provedeného vyhodnocení následně identifikuje omezení, která snižují možnosti většího využívání uvedeného institutu včetně možnosti změn právní

číst dál

Analýza praktických důsledků použití občanského zákoníku (2011)

Analýza praktických důsledků aplikace zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  v pracovněprávních vztazích, upravených primárně zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů navazuje na Analýzu subsidiárního použití občanského zákoníku v oblasti pracovněprávních vztahů.

číst dál

Kategorie

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?