Sociální dialog

Ekonomika a odměňování

Analýzy

Poradna

Poradna
Analýzy

Rubrika analýzy: Ekonomika a odměňování

Vývoj přípravy a realizace návrhů digitální daně (2021)

Tato studie se zabývá představením dosavadní obsáhlé diskuze související s problematikou digitálního zdanění (angl. DST – Digital Service Tax). V první řadě popisuje vývoj této debaty na úrovni EU, dále charakterizuje výčet různých jednostranných návrhů digitální daně a v neposlední

číst dál

Analýza úrovně mezd v ČR (2017)

Hlavním cílem této studie bylo poskytnout hodnověrné údaje o produktivitě práce, úrovni odměňování a vztahu mezi produktivitou práce a výší mezd v České republice v letech 1995-2014. Studie se dále věnovala problematice sociálních příspěvků zaměstnavatelů a jejich roli ve vztahu

číst dál

Ekonomická analýza environmentálně energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého průmyslu s doporučeními pro další postup (2013)

V rámci této analýzy byly kvantifikovány finanční dopady změn environmentální a energetické legislativy, včetně opatření v oblasti ochrany klimatu, integrované prevence (IPPC) či chemických látek (REACH) na jednotlivá průmyslová odvětví a dále vyhodnoceny dopady na konkurenceschopnost, ziskovost, zaměstnanost, cenovou hladinu, tvorbu

číst dál

Ekonomický a sociální význam průmyslu pro Moravskoslezský kraj – ve faktech, datech a skutečnostech (2012)

Cílem studie je zhodnotit ekonomický a sociální význam průmyslu pro Moravskoslezský kraj. První část je zaměřena na obyvatelstvo kraje včetně významu průmyslových odvětví pro zaměstnanost, v další části je analyzován význam jednotlivých průmyslových odvětví zastoupených v Moravskoslezském kraji a závěrečná kapitola

číst dál

Krize veřejných financí a její dopad na podnikání (2012)

Analýza se zabývá krizí veřejných financí a jejího dopadu na podnikání v širším kontextu. Vedle standardního pohledu na vysoké dluhy a deficity veřejných financí České republiky bere v potaz také zadlužení soukromého sektoru a úspory. Návrhy na řešení krize veřejných financí v ČR se

číst dál

Kategorie

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?