Společnost vyrábějící podélně svařované ocelové tenkostěnné trubky a profily každý rok proškolí všech svých 260 zaměstnanců. Kromě povinného vzdělávání jim nabízí také rozvojová školení. Pro každé pracovní místo si firma definuje úroveň vzdělání a kvalifikačních požadavků z oblasti výroby, technologie, kvality či dalších odborností. Někteří zaměstnanci mají na svou pozici až devět kvalifikačních požadavků.

Firma má také propracovaný systém pololetního a ročního hodnocení administrativních a vedoucích zaměstnanců. Podle jeho výsledků nastaví vedoucí zaměstnanec společně se svým podřízeným zaměstnancem osobní rozvojový plán na příští rok. Od letoška se přitom mohou opřít o katalog vzdělávání skupiny ArcelorMittal. Ten definuje požadované znalosti, dovednosti a kompetence klíčových pozic a jejich rozvojový program.

PODPORA KARIÉRNÍHO RŮSTU

Pro hodnocení zaměstnanců firma využívá vlastní elektronický nástroj vyvinutý mateřskou společností. Kromě ročních cílů, vzdělávání a kariérního růstu zaměstnanců také obsahuje plán nástupnictví na jednotlivé pozice. Pokud je zaměstnanec navržen a schválen do plánu nástupnictví, firma ho automaticky zařadí do rozvojových talentových programů. Zohledňuje přitom dobu, kterou zaměstnanec potřebuje k zaučení na novou pozici.

„Lidé, které navrhujeme na kariérní postup, musí splňovat několik podmínek. Jejich mimořádné výkony a úspěchy musí být známy všem v organizaci, jsou přínosem pro firmu a mají potenciál dalšího růstu. O jejich zařazení do plánu nástupnictví nebo rozvojového programu rozhoduje kariérní komise složená z kolegů ze všech evropských poboček, například z Francie, Polska nebo Rumunska,“ vysvětluje personální ředitelka Andrea Ševěčková.

VLASTNÍ CELOSVĚTOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Pokud mají zaměstnanci chuť se dál rozvíjet a sebevzdělávat se, mohou využít školení organizované vzdělávací institucí ArcelorMittal University. Její online platforma nabízí nepřeberné množství vzdělávacích aktivit. Zaměstnanci si mohou vybrat z online školení zaměřených například na IT, měkké i odborné dovednosti nebo mentoring. Přihlásit se mohou i na kurzy angličtiny s rodilým mluvčím. V tomto jazyce zaměstnanci absolvují všechna školení v ArcelorMittal University.

„Největší zájem je většinou o školení, díky nimž si kolegové zvýší kvalifikaci nebo svou odbornost. Často si chtějí rozšířit také IT a praktické dovednosti. Naopak nejmenší pozornost věnují teoretickým školením, z kterých si do praxe nic nevezmou,“ popisuje Ševěčková.

ŠKOLENÍ DÍKY DOTACÍM Z EU

ArcelorMittal Tubular Products Karviná už několik let využívá pro školení také dotací z fondů Evropské unie. Zajišťuje z nich rozvojové programy pro talentované zaměstnance šité na míru podle aktuálních potřeb společnosti. Spolupracuje na nich například se Slezským vzdělávacím centrem v Karviné.

Zdroj: www.spcr.cz , článek vyšel v časopisu Spektrum 4Q/2021