Inovační vouchery jsou jednorázovou dotací podnikatelům na spolupráci s poskytovatelem znalostí, například vysokou školou či výzkumnou organizací. Přenos znalostí musí vést k posílení konkurenceschopnosti podnikatele, a to zejména tím, že napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby.

V letošním ročníku se se svými projekty do veřejné soutěže přihlásilo celkem 12 podnikatelských subjektů, přičemž Odborný poradní orgán doporučil ke schválení sedm z nich v celkové výši 1,1 milion korun. Projekty byly stejně jako v loňském roce rozděleny do dvou skupin dle projektů zaměřených na výrobu a projektů zaměřených na služby.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zohlednila návrh Odborného poradního orgánu a doporučila Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finanční podpory žadatelům o dotaci z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2017.

-rs-