Poptávka po absolventech informatických, elektrotechnických a strojírenských oborů ČVUT na trhu práce neustává. Škola umožní přímý kontakt asi 6000 studentů s českými zaměstnavateli.

Fakulta strojní (FS) a Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze vycházejí letos na jaře tuzemským firmám vstříc uspořádáním již třetího ročníku Kariérních dnů.

Cílem akce, která se koná 9. a 10. dubna 2024 v prostorách obou zmíněných fakult v Dejvicích, je umožnit přímý kontakt tří a půl tisíc studentů FEL a dvou a půl tisíc studentů FS se zaměstnavateli různých velikostí – od velkých průmyslových gigantů až po malé progresivní startupy.

„Neznám nikoho, kdo by po absolvování FEL nenašel práci, a potvrzují to i statistiky a průzkumy, které k tomu organizujeme. Kariérní dny nám dávají příležitost rozvíjet spolupráci s firmami a zprostředkovávat jejich kontakty s našimi studenty a studentkami,“ sděluje děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT Petr Páta.

„Cílem je, aby si již v průběhu studia udělali konkrétnější představu o příležitostech na pracovním trhu a získali podněty pro svůj další odborný rozvoj včetně témat svých závěrečných prací,“ dodává děkan.

Po absolventech je enormní poptávka

Podle Páty poptávka po absolventech FEL ČVUT v oblasti informatiky a elektrotechniky vychází z jejich kvality a specializace v oblastech technologických trendů, které budou utvářet budoucnost společnosti. Ať už to jsou nanotechnologie, umělá inteligence a energetika, telekomunikační sítě, bioinformatika či vesmírné technologie, všechny tyto oblasti mohou mladí lidé na FEL studovat. Jak oblast elektrotechniky, tak i informatiky na ČVUT jsou hodnoceny jako nejlepší v Česku.

Děkan Fakulty strojní Miroslav Španiel k přípravě třetího ročníku akce poznamenává: „Kariérní dny prokázaly, že po absolventech strojařských a elektrotechnických oborů ČVUT je stále enormní poptávka. Přes osmdesát průmyslových partnerů vloni prezentovalo své firmy a nabídky uplatnění, a přes pět tisíc studentů u nich vyhledalo informace a navázalo osobní kontakty.“

Průběh akce v roce 2023 podle Španiela potvrdil, že Kariérní dny jsou užitečné nejen pro firmy, ale i pro studenty, proto je chtějí pořádat i nadále.

Studijní programy fakulty podle děkana poskytují komplexní vzdělání pro přípravu a řízení výroby, konstrukci a vývoj nových strojů i aplikaci informatiky a umělé inteligence.

Hlavními partnery letošních Kariérních dnů budou společnosti ČEZ, Škoda Auto, GE, Valeo, Rohde & Schwarz, Qminers, ÚJV a Altron. Program zahrnuje prezentace firem, přednášky, skupinové i individuální diskuze a workshopy.

Zástupci firem budou studentům k dispozici oba dny od 9 do 16 hodin v prostorách u poslucháren obou fakult. Součástí Kariérních dnů Fakulty strojní a elektrotechnické ČVUT bude doprovodný program, ve kterém firmy osloví studenty se svými odbornými tématy.

Zdroj: www.businessinfo.cz