Déle práci hledají podle průzkumu nezaměstnaní starší 45 let, s nižším vzděláním a lidé na Moravě. Také platí, že ti, kdo hledají práci online, jsou průměrně nezaměstnaní po kratší dobu (asi 13 měsíců), než ti, kteří internet nepoužívají (v průměru 21 měsíců).

Zajímavé je to, že 21 procent nezaměstnaných je ochotno dělat jakoukoliv práci. To platí častěji o lidech z malých obcí.

Důležitým požadavkem však je, aby hledaná práce byla v dojezdové vzdálenosti 30 minut od bydliště. Ukázalo se, že s délkou času, který stráví lidé doma bez práce, nijak výrazně neroste jejich ochota za prací cestovat. Naopak jejich ochota k jakémukoliv dojíždění klesá. Platí, že dlouhodobě nezaměstnání budou raději dělat jakoukoliv práci, než aby za ní museli dojíždět.

Nezaměstnaní nejčastěji hledají kvalifikované manuální profese, jako jsou zedníci, pekaři, nebo elektrikáři. Velký zájem je i o práci ve službách. Ten projevují ve větší míře ženy než muži. Další příčka patří nekvalifikovaným manuálním profesím.

Náš výzkum potvrdil, že lidé s nízkým vzděláním častěji hledají nekvalifikované manuální práce (40 procent osob s dokončenou základní školou) nebo jsou ochotni dělat cokoli (33 procent). Přitom jsou to právě oni, kdo nejvíce spoléhají na úřady práce a nejméně využívají k hledání práce internet,“ uvedl generální ředitel Seznam.cz Pavel Zima.

Průzkum společnosti Seznam.cz se uskutečnil mezi více než sedmi sty nezaměstnanými.

Byli byste v případě dlouhodobé nezaměstnanosti ochotni přijmout jakoukoliv práci?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.