Objevují se tak nové techniky, které dosud nebyly tak často využívány. Jednou z nich je talent management. Firmy se totiž stále častěji obrací dovnitř a hledají talenty a skryté rezervy přímo mezi svými zaměstnanci. Zjistila to Česká televize. Zjištění redakce televizního zpravodajství potvrdili i oslovení personalisté, podle kterých v tuzemsku rychle roste počet společností, které hledají vhodné kandidátu uvnitř vlastní firemní struktury. Hledání talentovaných zaměstnanců ve vlastních zdrojích má posílit sounáležitost pracovníků s firmou, jejich motivaci i proinovativnost, ale také třeba to, že kandidáti z vlastních zdrojů dobře znají prostředí firmy a umí se v něm pohybovat. Společnosti navíc při sázce na talent management snižují riziko, že vyberou nového pracovníka špatně.

Důležitou roli v rostoucí oblibě talent managementu ovšem hrají i ekonomické důvody. Role talent managementu umocňuje i to, že výběr z interních kandidátů je levnější. Při výběru vhodného kandidáta pracovní agenturou totiž musí zadavatel platit poplatek agentuře, který roven mnohdy dvěma až třema nástupním platům kandidáta.

Česká televize uvedla, že prvním krokem talent managementu je identifikace zaměstnanců, kteří mohou být v horizontu několika let tahouny firmy. Jednou z možností jsou například hodnotící centra. Ta umožňují kandidáta vystavit hodnotícím pohovorům a stresu. Poradenské společnosti, které pomáhají firmám talenty identifikovat, jsou s využitím těchto i celé řady dalších metod schopné dát firmám doporučení, jak se zaměstnanci dále pracovat, na jaké úkoly je směřovat, jak je kontrolovat i motivovat. Experti ovšem upozorňují, že na identifikaci talentů musí navazovat tréninkové programy, školení a rozvojové plány. Je totiž častou praxí, že firmy talenty vyberou, nabídnou jim slibné vyhlídky, ale za několik let pro ně uplatnění nemají. Takoví lidé pak z firmy odcházejí.

Aby talentované lidi neztratili, sahají odborníci z lidských zdrojů stále častěji po koučinku jako nadstavbě, která talentovaným lidem pomáhá v dalším ukotvení. Oslovení odborníci zdůraznili, že koučování jako takové je proces, který se soustředí na podporu koučovaného, aby si na řešení přišel sám. Nejde o přenášení znalostí a dovedností, ale o to, aby koučovaný našel všechny svoje zdroje, které v sobě má a využil je.

Vedle klasického koučovacího přístupu do Česka nově pronikl i nový koncept, který vyšel z potřeby firem, aby se z talentovaných lidí stali lídři do současné nepohody. Jde o takzvaný energy streaming, který zapojuje do koučinku kromě vědomé složky i podvědomí. Energy streaming učí pracovníky firem lépe pracovat s vlastním talentem, pomáhá jim odbourávat stres a přispívá k tomu, aby podávali stabilní výkony, tedy přesně to, co v dnešní turbulentní době firmy potřebují.

-pda-