Reforma pracovního života se ukazuje jako základní předpoklad pro spolupráci různých věkových skupin na pracovišti a zejména pro zužitkování silných stránek jednotlivých generací a eliminaci stránek slabých. Problematika stárnutí bude pro nás všechny představovat novou situaci a nové příležitosti, které lze v souvislosti se zlepšujícím se zdravotním stavem obyvatel i prodlužující se délkou života považovat, navzdory mediální prezentaci, také za vysoce pozitivní šanci na kvalitní život.

Stárnutí populace bude ovlivňovat nejenom náš pracovní život, ale stále více i život společenský i náš život osobní. A základní otázky zní – jsme na tuto situaci připraveni anebo připouštíme si ji vůbec?

Publikace Age management reaguje právě na tuto situaci. Má za cíl poskytnout zaměstnavatelům základní povědomí o age managementu, inspirovat je praktickými postupy, napomáhat při efektivním řízení stárnoucí pracovní síly, ale také zvýšit povědomí o přínosech starších pracovníků.

Publikaci si můžete přečíst v interaktivním prostředí nebo stáhnout ve formátu PDF:

Interaktivní publikace (pro spuštění vyžaduje v prohlížeči podporu pro Flash Player)

Publikace ke stažení v PDF (velikost souboru 2,1 MB)