Sociální dialog

Jste připraveni na nový občanský zákoník?

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Jste připraveni na nový občanský zákoník?

 

REGIONY
V CENTRU
DĚNÍ
Elektronický bulletin na podporu sociálního
dialogu na regionální úrovni


č. 2leden 2014

Firmy i zaměstnance čekají díky občanskému zákoníku velké novinky

K hlavním změnám v pracovněprávní oblasti, které přináší od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, patří nový pojem zdánlivé právní jednání, okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance, zákazy ve vztahu ke mzdovým nárokům či změny v platnosti vnitřních předpisů vydaných zaměstnavatelem. O nejdůležitějších novinkách, které se promítnou do praxe, se dozvíte v následujícím článku. Více...

POHLED Z KRAJE...

Ocelové srdce tluče dál

V emocemi nabité atmosféře před volbami bylo mezi politiky i médii jedním z nejžhavějších témat Ostravsko a situace jeho průmyslových podniků. Na novinové titulky typu „Ocelové srdce republiky před infarktem“ dnes můžeme v podobném duchu reagovat tvrzením, že pacient je stabilizovaný s dobrou prognózou. Podívejme se nyní bez emocí na to, co se na Ostravsku děje.
tri teckyVíce...

PŘEDSTAVUJEME...

Janu Hnykovou

foto Jana Hnykovačlenku výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, vedoucí sestru ošetřovatelského oddělení v Domově důchodců ve Velkých Harmech a nově také poslankyni.
Více...

DOBRÁ RADA...

Dluh na mzdě

Zaměstnavatel mi už dva měsíce (září a říjen) nezaplatil celou mzdu. Vždy poskytne pouze zálohu s tím, že zbytek doplatí, až na tom bude ekonomicky lépe. Zatím však k tomu nedošlo a já se obávám, že firma zkrachuje. Poraďte prosím, jak se zachovat.

Zaměstnanec, který neobdrží od svého zaměstnavatele mzdu nebo i její část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, je oprávněn podle zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní poměr. Okamžité zrušení je třeba učinit písemně, nejlepší je zaslat jej doporučeně s dodejkou do sídla zaměstnavatele. Zaměstnanci navíc přísluší nárok na náhradu mzdy odpovídající délce výpovědní doby. Co hrozí zaměstnavateli, pokud svým zaměstnancům nevyplatí mzdu?
Více...

BUĎTE V OBRAZE...

Chcete tu být i za sto let? Udržitelné podnikání v praxi

obrazek chcete tu byt i za sto letSpolečenská odpovědnost firem a udržitelné podnikání se postupně stává standardní součástí agendy firem i v České republice. Publikace vám přiblíží firemní odpovědnost v klíčových oblastech, jako jsou odpovědný vztah k zaměstnancům a k životnímu prostředí, podpora komunit a neziskových organizací, odpovědnost v dodavatelsko-odběratelských vztazích a další. Více...

NAJDETE NÁS...
Regionální zastoupení SP ČR
Regionální poradenská centra ČMKOS
Portál www.socialnidialog.cz
Loga_ESF_EU_OPLZZ Elektronický bulletin je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?