Jen desetina z nich má vážný zájem o technické obory a informatiku. Firmy však hledají 44 procent zaměstnanců s tímto vzděláním. Výsledky zkoumání pracovního portálu Jobs.cz, zveřejnil server Finanční noviny.cz.

Podle analýzy chování více než 80 000 návštěvníků sekce Vysoké školy, kterou portál obsahuje a která zahrnuje přehled možností vysokoškolského studia v České republice, zájmu letošních maturantů vévodí s 19,5 procenty obory typu ekonomie a management těsně následované humanitními a společenskými vědami. Informace o nich si vyhledávalo 18,3 procenta návštěvníků serveru. Na třetím místě je s 9,7 procenta technika a informatika, s 9,4 procenta následují medicína a farmacie a po 9,1 procenta mají obory zaměřené na právo a veřejnou správu a na učitelství a sport. Přírodní vědy zajímaly 5,6 procenta a zemědělství a veterinu 3,7 procenta návštěvníků sekce.

Potřeba technických profesí je přitom v ČR značná a neustále posiluje. Na počátku února se technických pozic týkalo celkem 44 procent poptávky evidované na portálu Jobs.cz. V těchto oborech přitom na jeden inzerát reaguje v průměru pouze 11 uchazečů o práci, zatímco v netechnických oborech firmy dostávají více než 41 reakcí na každou nabídku práce.

Z analýzy dále vyplývá, že preference středoškoláků se posouvají jen velmi zvolna. Podle personalistů je i letos pro většinu maturantů první volbou především obor s humanitním zaměřením. Jenže práci v těchto oborech je velmi těžké získat, protože pracovních příležitostí je méně. Navíc se velmi rychle zvyšuje konkurence mezi uchazeči o práci.

Nedávné šetření mezi 1460 uživateli Jobs.cz přitom ukázalo, že 57 procent lidí muselo najít či si hledá uplatnění, které vůbec nesouvisí s jejich získaným vzděláním. Naopak pouhých 28 procent lidí pracuje či hledá uplatnění v oboru, který vystudovali. Zbylých 15 procent se pohybuje v oborech, které s jejich studiem úzce souvisejí.

-pda-