Za deset let se průměrný věk mužů zvýšil o 2,2 roku, žen o 1,8 roku. Nejstarší populace žije v Brně, kde je mužům v průměru 40,6 a ženám 44 let,“ uvádí Iveta Konečná z brněnské pobočky Českého statistického úřadu.

Naopak nejmladším okresem je Brno-venkov, kde je průměrný věk mužů 39,1 a žen 41,7 let,“ dodává.

S rostoucím počtem seniorů roste poptávka po péči o ně. Ředitelka jihomoravské pobočky úřadu práce Marie Cacková soudí, že by v oboru mohlo do roka vzniknout až tisíc nových pracovních míst.

Sociálních pracovníků je málo, například na vesnicích je ta situace naprosto fatální. Právě pro nezaměstnané na menších obcích bude velmi dobré, pokud se budou rekvalifikovat směrem do sociálních služeb. Je tam spousta lidí, kteří pobírají příspěvek na péči, ale nemají, kde by si kupovali služby, které potřebují,“ říká Cacková.

Rostoucí obor služeb pro seniory láká i podnikatele. Soukromý investor pro ně postavil penzion třeba ve Vranovicích na Pohořelicku. Starosta Jan Helikar z ODS na něj plánuje navázat další služby pod správou obce, například denní stacionář.

Budou to sociální služby, které by měly sloužit jako pomoc pro rodiny, které se rozhodly seniory si nechat doma a starat se o ně ve svém bydlišti. Umožní jim to, aby v případě dovolených nebo jakýchkoliv potřeb mohly rodiče umístit na přechodnou dobu v tomto denním stacionáři,“ vysvětluje Helikar.

Rozvoj služeb pro seniory naráží na nedostatek peněz. Podle jihomoravského krajského radního za ČSSD Marka Šlapala klesají dotace, sponzorské dary i možnosti seniorů samotných.

Klesající kupní sílu samotných seniorů potvrzuje i statistika. Například loni v Jihomoravském kraji stoupla starobní penze asi o 200 korun na 10 650. Ceny však rostly rychleji.

Myslíte si, že profesionální péče o seniory má budoucnost?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.