Mezi 22 programů rozdělí 76,5 milionu korun, což je o čtyři sta tisíc korun více než loni. Peníze půjdou na projekty ze šesti oblastí, nejvíce peněz je vyčleněno na oblast lidských zdrojů a sociální soudržnost, a to 37 milionů korun. Zprávu uvedla agentura ČTK.

Kraj podpoří kromě sociální oblasti i projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury, cestovního ruchu a kulturních památek. Další peníze půjdou na životní prostředí, podporu školství a sportovních aktivit, venkova a malých podnikatelů.

Z grantů zaměřených na lidské zdroje a sociální soudržnost bude možné financovat například provoz mateřských center, podporovat dobrovolnické činnosti či integraci lidí v nepříznivé sociální situaci. Kraj podpoří i projekty zaměřené na opravy a rekonstrukce mateřských škol nebo sportovišť.

Z 20 milionů vyčleněných na životní prostředí, je větší část určena na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, menší pak na ochranu před povodněmi.

-pda-