Přesto, že se jejich počet postupně snižuje, čtvrt roku po opuštění školy nemá práci téměř 70 procent z nich. Zjistil to online deník Novinky.cz. Podle zjištění redakce Novinek.cz nemá rok po ukončení základního vzdělání práci okolo 39,3 procenta absolventů základních škol. U vysokoškoláků je to po roce pouhých 3,6 procenta absolventů, u středoškoláků s maturitou 14,5 procenta a u absolventů středních škol bez maturity 20,2 procenta.

Z dat Českého statistického úřadu ale podle online deníku vyplývá, že domácí pracovní trh začíná trápit obecně obtížná zaměstnatelnost mladých lidí. A to dokonce i s vyšším vzděláním. Celková nezaměstnanost absolventů všech typů škol v posledních letech stoupala. Míra nezaměstnanosti lidí ve věku 15 až 34 let čtvrt roku po skončení školy v roce 2008 činila 32,1 procenta, v roce 2009 to bylo již 49,6 procenta. V roce 2010 pak dosahovala 43,9 procenta.

Zaměstnavatelé je totiž nechtějí brát nejen proto, že jim chybí praxe, ale i z toho důvodu, že například vysokoškolákům nemohou dát nízký nástupní plat. Není přitom jisté, jak se mladý vysokoškolák projeví, zda bude, či nebude pro podnik přínosem. Mladí lidé totiž mají podle praktických poznatků z firem často přehnané představy nejen o platu, který by si zasloužili, ale hlavně o svých schopnostech.

Novinky.cz uvedly, že podle společného projektu Českého statistického úřadu a think tanku Idea patří mezi cesty k zajištění rychlého zaměstnání mladých lidí po absolvování školy co možná nejvyšší možné vzdělání, univerzalita vzdělání, umožňující vykonávat nejen jednu, ale řadu profesí. Pomoci může ale hlavně propojení škol a firem. To umožní školám přizpůsobovat výuku potřebám praxe. Firmám zase toto spojení umožní prověřit si již za dobu studií své potenciální zaměstnance a přizpůsobit jejich přípravu firemním potřebám.

Ze studentů denního studia ve věku 15 až 29 let v Česku v roce 2010 pracovalo pět procent. Ve věkové kategorii 20 až 24 let při studiu pracovalo osm procent, vyplývá ze zprávy o významu vzdělání na trhu práce centra Idea. Praxe je přitom pro absolventy při hledání práce po skončení studia velkou výhodou.

-pda-