Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionů je nesoulad potřeb trhu práce s profilem absolventů středních a vysokých škol. Základy budoucího profesního uplatnění jsou přitom žákům poskytovány již v průběhu devíti let na základní škole. Bylo proto potřeba získat přesnější a relevantnější informace o tom, jakým způsobem základní škola působí na profesní formování žáků, a jak je otevřená pro spolupráci s jejich budoucími zaměstnavateli.

Nyní jsou známy výstupy Analýzy, které jsou veřejně přístupné na webových stránkách www.spcr.cz a budou prezentovány na společném setkání firem a základních škol v dubnu 2017 v Ústí nad Labem.

Bližší informace k Analýze Vám zprostředkuje regionální zastoupení SP ČR:

Zdroj: www.spcr.cz