Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionů je nesoulad potřeb trhu práce s profilem absolventů středních a vysokých škol. Základy budoucího profesního uplatnění jsou přitom žákům poskytovány již v průběhu devíti let na základní škole. Je potřeba získat přesnější a relevantnější informace o tom, jakým způsobem základní škola působí na profesní formování žáků, a jak je otevřená pro spolupráci s budoucími zaměstnavateli těchto žáků.

On-line dotazník pro základní školy a firmy naleznete zde.

On-line dotazník pro firmy naleznete zde.

Pro více informací kontaktujte regionální manažerku pro Jihomoravský kraj a Vysočinu Kateřinu Budínkovou, kbudinkova@spcr.cz