Velký zájem je v současné době o kulaté stoly na podporu kariérového poradenství, které ve spolupráci s významnými zaměstnavateli RZ Liberec pořádá již pátým rokem pro kariérní poradce ZŠ, SŠ i ostatní kolegy, které toto téma zajímá. Běžně se koná v prostorách zaměstnavatelů a je spojeno s exkurzemi do výrobních prostor. Současná protiepidemická opatření přesunula tato setkání do online podoby, ale mají výhodu v tom, že se každé akce mohou zúčastnit zájemci z celého Libereckého kraje a nejsou omezeni dojezdovou vzdáleností a nemusí se vystavovat riziku nákazy. Každou sérii připravujeme se třemi zaměstnavateli, ve dvou odpoledních termínech, abychom dali co největší možnost účasti. Každá společnost se krátce představí a pak její zástupci pohovoří o profesích, které jsou pro ně z dlouhodobého hlediska důležité. Mohou se zmínit i o spolupráci se školami, ať formou exkurzí, soutěží, praxí či diplomovými a bakalářskými pracemi. V lednu jsme diskutovali se zástupci VÚTS a.s., DGS Druckguss Systeme s.r.o. a Pivovarem Svijany, v únoru s ČEZ, a.s., firmou roku 2020 Lasvit s.r.o. a UCT Fluid Delivery Solutions, s.r.o. a v březnu s Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o., ZOD Brniště a.s. a ABB s.r.o.

Až skončí distanční výuka pro žáky posledních ročníků, plánujeme toto online setkání připravit i pro ně. Zástupci škol o něj projevili velký zájem.

Připravujeme i další, již tradiční akce na podporu technického vzdělávání a nedostatkových oborů a tím jsou Živé knihovny povolání. Novinkou bude jejich online podoba. S jabloneckými firmami ji připravujeme na 6.4 a 8. 4. pro žáky z celého Libereckého kraje. Ani děti z Královéhradeckého kraje nebudou ochuzeni. Pro ně je určena akce 20. 4. se společnostmi z Náchodska, 22. 4. z Jičínska a 27. 4. z Hradce Králové a okolí.

Autor: Naděžda Vojtíšková