Průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců se v letech 1993 – 2013 zvýšil téměř čtyřnásobně, z 3571 na 13 244 korun na jednoho jejího člena. Domácnosti důchodců zaznamenaly větší procentní nárůst, když jejich průměrný měsíční příjem na osobu byl v roce 2013 o více než 9000 korun vyšší a činil 12 128 korun.

V publikaci mimo jiné najdete, že:

  • průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství (na  přepočtené počty) se zvýšila od roku 2000 téměř dvojnásobně na 25 078 korun (v metodicky srovnatelném období index 2013/2000: nominální 189,7 %, reálný 138,5 %),
  • průměrná měsíční výše starobního důchodu vzrostla z 2734 korun v roce 1993 na 10 962 korun v roce 2013, tj. čtyřikrát,
  • index spotřebitelských cen 2013/1993 dosáhl 275,4 %, přičemž nejvyšší byl vzestup cen v letech 1993 – 1998; největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly ve sledovaných letech bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácnosti důchodců,
  • v roce 2013 vydal člen zaměstnanecké domácnosti za nákup zboží a služeb průměrně za měsíc 11 398 korun, což představovalo navýšení proti roku 1993 o 8024 korun. Celkově ale přírůstek výdajů za celé období zaostal za přírůstkem měsíčních příjmů,
  • z dostupných dat ČNB vyplynulo, že vklady domácností vzrostly z 361,9 miliard korun v roce 1993 na 1 812,2 miliardy korun v roce 2013 – tedy pětinásobně,
  • zadluženost českých domácností u bank vzrostla z 114,8 miliard korun v roce 1993 na 1 182,8 miliardy korun v roce 2013, což znamená více než desetinásobný přírůstek, přičemž zcela převažovaly korunové půjčky (od roku 2000 zejména hypoteční a jiné úvěry na bydlení).

V publikaci lze dohledat také vývoj a podrobnější struktury příjmů a výdajů domácností, mezd, úvěrů a úspor. Při zpracování se vycházelo především z dat Českého statistického úřadu, včetně zařazení nejaktuálnějších údajů ze šetření „Příjmy a životní podmínky domácností“ a byly také použity údaje České národní banky o zadluženosti a úsporách českých domácností. Nechybí ani přehledy o vývoji životního a existenčního minima a minimální mzdy.

Publikace vyšla v celkovém nákladu 250 kusů v českém i anglickém jazyce a je dostupná na webové stránce www.mpsv.cz.

Zajímají vás informace o životní úrovní domácností v ČR?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-