Napsal to server Novinky.cz.

Zaměstnanci, který bude pracovat v noci ze soboty na poslední březnovou neděli, se zkracuje o jednu hodinu jeho směna, protože během ní skončí zimní čas. Je tomu tak proto, že v poslední březnovou neděli se o druhé hodině ráno posunou hodiny na třetí a začne letní čas. To samé, jen obráceně, platí i při přechodu na zimní čas, kdy se naopak směna o jednu hodinu prodlouží.

Je-li pracovní doba zaměstnance v důsledku přechodu na letní čas kratší, nemá zaměstnanec povinnost kratší pracovní dobu napracovat. Zkrácení směny se projeví ve mzdě, pokud je zaměstnanci vyplácena podle počtu odpracovaných hodin. V takovém případě nedostane zaplacenou hodinu, o kterou je jeho směna kratší.

V případě, že je zaměstnanec odměňován pevnou částkou, tedy měsíční mzdou nezávislou na počtu odpracovaných hodin, tato změna se neprojeví – mzda tedy bude stejná bez ohledu na skutečnost, že odpracoval o hodinu méně.

Pokud zaměstnanec pracuje při přechodu z letního času na zimní, odpracuje tak o hodinu víc, ale nárok na proplacení této hodiny má jen, pokud je odměňován na hodinové bázi. Ačkoli se prodlouží pracovní doba zaměstnance, nejedná se podle nařízení vlády o práci přesčas a zaměstnanec tak nemůže požadovat příplatek za práci přesčas. Pokud je zaměstnanec odměňován pevnou měsíční mzdou, pak se odpracovaná hodina navíc nepromítne do výše jeho mzdy. Mzda zaměstnance tak bude stejná bez ohledu na skutečnost, že odpracoval o hodinu více.

Bez ohledu na to, zda je zaměstnanec odměňován hodinovou nebo měsíční mzdou, má právo na příplatky za práci vykonanou v noci ze soboty na neděli. Náleží mu proto příplatek za noční práci ve výši nejméně 10 procent průměrného výdělku a příplatek za práci v sobotu a neděli, který činí také nejméně 10 procent průměrného výdělku.

Dostáváte příplatky za práci přesčas?

Povězte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.