Oddlužovací akce státu Milostivé léto III, která se tentokrát týká nedoplatků na dani a sociálním pojištění, probíhá od 1. července do 30. listopadu 2023. Ten, kdo zaplatí původní nedoplatek – pojistné splatné do 1. října 2022 – zbaví se úroků, penále či pokut.

„Milostivé léto se u České správy sociálního zabezpečení týká pouze dlužného pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022, nebylo v řádném termínu uhrazeno a vedlo ke vzniku penále či případných exekučních nákladů. Nyní mohou být penále i exekuční náklady související s tímto dlužným pojistným mimořádně odpuštěny a povinnost je zaplatit zcela zanikne,“ připomíná ČSSZ v tiskové zprávě.

Plná úhrada dlužného pojistného je podle mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitky Drmolové základní podmínkou odpuštění.

Žádat mohou i firmy

Na rozdíl od daňových dluhů, kde se úleva týká jen fyzických osob, mohou v případě sociálního pojištění požádat o pardon i firmy. Penále, pokuty či úroky jim ale ČSSZ odpustí jen v případě, že uhradí původní dluh na pojistném.

Nová služba ePortálu ČSSZ byla tedy spuštěna ve dvou verzích: samostatně pro OSVČ („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ“) a samostatně pro zaměstnavatele – právnické i fyzické osoby („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel“).

Podobnou službu chce nejpozději v srpnu spustit také Finanční správa ČR

Jak postupovat?

„Pro využití služby je potřeba se do ePortálu ČSSZ přihlásit. Identifikace probíhá buď prostřednictvím datové schránky, nebo identity občana, kde si lze vybrat z nabídky identifikačních prostředků. Tyto ověřené možnosti přihlášení zaručují, že jsou dlužníkovi poskytnuty jen údaje, které se týkají výhradně jeho,“ doplňuje mluvčí.

Službu najdete v sekci „Online služby“, kde vybíráte zmíněné kategorie „Pro zaměstnavatele“ nebo „Pro OSVČ“.

V sekci „Pojistné na sociální zabezpečení“ zjistíte, jak vysoké je nezaplacené pojistné (splatné před 1. 10. 2022), dluh na penále, případně na exekučních nákladech.

Následně si stejně jako v případě daňových nedoplatků vyberete, zda původní dluh zaplatíte jednorázově, a to do 30. listopadu, nebo využijete splátkový kalendář. O ten ale můžete požádat jen pokud jistina přesahuje částku 5000 korun.

„Ve druhém případě je počet splátek pevně stanoven podle výše dlužného pojistného: 12 měsíčních splátek u dlužného pojistného do 50 000 korun a 60 měsíčních splátek u dlužného pojistného nad 50 000,“ připomíná Jitka Drmolová.

Výše splátek se automaticky dopočítá podle výše dlužného pojistného a počtu splátek. První splátku musíte podle zákona uhradit do 31. 12. 2023 a každou další splátku nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce.

Česká správa sociálního zabezpečení

Ve zmíněné aplikaci máte na výběr dvě možnosti. Kliknout můžete na „Oznámení o úhradě do 30. 11. 2023“ případně „Oznámení o úhradě ve splátkách“.

„Informace o podání oznámení se automaticky vygeneruje, odešle vaší místně příslušné OSSZ a nabídne možnost uložení do vlastního zařízení ve formátu PDF. Zároveň se zobrazí platební údaje, kam zaslat dlužné pojistné, a to včetně QR kódu pro snadnou a rychlou platbu,“ připomíná ČSSZ.

Česká správa sociálního zabezpečení chtěla klientům, kteří často nemají informace o výši a struktuře dluhu, usnadnit život. Podle mluvčí funguje služba jen na pár kliknutí, veškeré potřebné údaje jsou navíc načteny z evidence ČSSZ.

„V zásadě vyplňujete pouze svůj e-mail a telefonní číslo, na něž obdržíte notifikaci o přijatém sdělení OSSZ, které najdete na ePortálu ČSSZ v sekci „Moje dokumenty“,“ dodává Drmolová.

Milostivé léto se týká i těch, kteří podnikání ukončili

Připomínáme, že Milostivé léto III se podle zákona týká fyzických i právnických osob, zaměstnavatelů i OSVČ, a to včetně plátců pojistného, kteří svoji činnost již ukončili. Pokud jste zároveň OSVČ i zaměstnavatel, podáváte oznámení za „oba plátce“ samostatně.

Podmínky Milostivého léta u ČSSZ jsou ošetřeny zákonem č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který nabyl účinnosti 1. 7. 2023 a navázal na předchozí akce Milostivé léto I a II.

„Je potřeba zdůraznit, že mimořádné odpuštění se podle citovaného zákona nevztahuje na dlužné pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané prostřednictvím soudního exekutora (to bylo předmětem Milostivého léta I a II) ani na pojistné splatné po 30. 9. 2022,“ upozorňuje v tiskové zprávě ČSSZ.

Zákon také stanoví komunikaci v rámci Milostivého léta III výhradně prostřednictvím elektronické aplikace, tedy zmíněného ePortálu ČSSZ. Podrobné informace s videonávodem jsou zveřejněny na webových stránkách věnovaných Milostivému létu.

Zdroj: www.businessinfo.cz