Co je to STEM education? Proč investovat do kvalitnějšího technického a přírodovědného vzdělávání dětí zaměstnanců nebo vaší místní školy? To byly otázky, na které se přítomní snažili najít odpověď.

STEM je učební plán založený na myšlence vzdělávání studentů ve čtyřech specifických oborech – vědě, technice, inženýrství a matematice – v interdisciplinárním a aplikovaném přístupu. Spíše než učit čtyři disciplíny jako samostatné a diskrétní předměty, STEM integruje je do soudržného učení paradigma založené na real-svět aplikací.

A to, že současní zaměstnavatelé nemohou spoléhat pouze na školství, že je potřeba podporovat výuku technických oborů a aktivně se zapojit do propagace techniky, již většina přítomných ví a má s tím své bohaté zkušenosti, které si vzájemně vyměňovali.

O konkrétních zkušenostech a příkladech dobré praxe ve výuce polytechnického vzdělávání a duálního vzdělávání postupně pohovořili Petr Fiala – Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka, starosta města Letohrad, Jaroslav Semerád – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, ředitel školy a Milan Žemlička – Isolit-Bravo, personální oddělení.

Velmi zajímavý byl příspěvek Petra Desenského – iQLANDIA, manažer pro vědu a vzdělávání, který se ponořil do popisu ukázek polytechnické výuky v science centru a velmi hezky přítomné virtuálně provedl iQFABLABem.

Na závěr Ondřej Votruba – iQLANDIA, projektový manažer pohovořil o neformálním vzdělávání jako investici firem do budoucna i CSR. Nabídl možnost, zaplatit dopravu a den v iQLANDIi, nebo přímo na vybraném výukovém dni pro vybranou školu, kterou firma podporuje apod.

Všichni přítomní se shodli na užitečnosti akce, některé firmy se již na místě rozhodly pro konkrétní spolupráci.

Autor: N. Vojtíšková