Mzdové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v paritě kupní síly jsou nižší, než při porovnávání nominálních průměrných mezd, protože v zemích s nižšími mzdami jsou zboží a služby v průměru levnější. Přehled rozdílů průměrné mzdy v členských zemích OECD zveřejnil zpravodajský portál ČMKOS – esondy.cz

Průměrná mzda v paritě kupní síly byla za rok 2010 nejvyšší v Norsku (52 694 dolarů), Lucembursku (52 321 dolarů), Nizozemí (51 336 dolarů), Velké Británii (51 018 dolarů), Německu (47 882 dolarů) a Švýcarsku (46 319 dolarů). Nejnižší průměrná mzda v paritě kupní síly byla naopak v Mexiku (10 116 dolarů), Slovensku (16 228 dolarů), Polsku (17 983 dolarů) a Maďarsku (18 285 dolarů). Oproti roku 2005 stoupla průměrná roční mzda v paritě kupní síly ve všech členských zemích, mimo Island, jehož ekonomika byla ekonomickou krizí citelně zasažena. Na Islandu průměrná roční mzda v paritě kupní síly poklesla během posledních pěti let o 1,7 procenta.

Česko patří mezi země, kde během posledních pěti let nejvíce stoupla průměrná roční mzda v paritě kupní síly, během let 2005 a 2010 se zvýšila o 23,8 procent. Dalšími zeměmi s přibližně čtvrtinovým nárůstem jsou: Maďarsko (o 29,3 procenta), Slovensko (o 28,0 procenta), Norsko (o 23,9 procenta) a Korea (o 23,2 procenta). Ve všech těchto zemích se průměrná nominální mzda zvýšila o více než 30 procent. Například v Česku byla průměrná přepočtená měsíční mzda za rok 2005 ve výši 18 334 korun a za rok 2010 ve výši 23 797 korun, což je nárůst o 29,8 procenta. Současně inflace byla v uvedeném období, v porovnání s členskými zeměmi OECD, podprůměrná.

Nejvíce se průměrná nominální roční mzda zvýšila během let 2005 až 2010 na Islandu (o 37 %), přesto se úroveň průměrné mzdy v paritě kupní síly snížila. Ceny zboží a služeb však značně stouply. Inflace za rok 2008 však dosahla 13 %, za rok 2009 potom 16 % a za rok 2010 necelých 8 procent.

Jak se zvýšila průměrná čistá mzda?

Světovým trendem v posledních letech bylo snižování přímých daní a zvyšování nepřímých daní. Zdanění průměrné mzdy proto ve většině členských zemí OECD kleslo. Nejvíce potom ve Švédsku. Průměrná hrubá roční mzda stoupla ve Švédsku během let 2005 až 2010 o 16 % (z 315 492 SKK na 365 930 SKK). Průměrná čistá roční mzda se však dokonce zvýšila o 26,9 % (z 217 069 SKK na 275 563 SKK). Dalšími zeměmi s citelným poklesem zdanění průměrné mzdy během posledních pěti let jsou: Německo, Dánsko, Maďarsko, Polsko a Turecko.

Průměrná roční mzda v paritě kupní síly (v dolarů, v letech 2010 a 2005)

Země              2010          2005         Nárůst

Norsko            52 694       42 545      23,9

Lucembursko  52 321       44 218      18,3

Nizozemí        51 336      43 185       18,9

Velká Británie 51 018      47 682         7,0

Německo       47 882      44 643         7,3

Švýcarsko     46 319      40 962        13,1

Rakousko      44 881      40 055         12,0

Korea            44 860      36 406         23,2

Dánsko          44 439      37 287         19,2

Belgie            43 557      40 766           6,8

Austrálie        43 284      36 856         17,4

Irsko              42 461      38 809           9,4

Japonsko       42 327      38 318         10,5

USA              39 923      37 637          6,1

Finsko           39 582      33 552        18,0

Švédsko        38 161      33 640         13,4

Kanada         36 556      32 807         11,4

Francie         36 068      32 699        10,3

Řecko           33 994      29 451        15,4

Španělsko     31 856      26 720        19,2

Island            31 427      31 975        -1,7

Itálie              30 808     27 535        11,9

Nový Zéland   30 125     26 568        13,4

Portugalsko   24 921     20 519        21,5

Turecko         19 073     18 946          0,7

Česko           19 061      15 399       23,8

Maďarsko      18 285     14 140       29,3

Polsko           17 983     14 921      20,5

Slovensko      16 228     12 679      28,0

Mexiko           10 166       9 747      4,3

zdroj: OECD, www.e-sondy.cz

-red-