Tento příspěvek si klade za cíl představit přístup soukromých společností v České republice k problematice dezinformací a ochrany značky. Většina soukromých společností si neuvědomuje, jakou roli hrají příjmy z reklamy v pokračující činnosti webových stránek šířících dezinformace. Mnoho značek navíc inzeruje své produkty na dezinformačních webech prostřednictvím automatizovaného nákupu online reklamního prostoru, aniž by o tom věděly, nebo si nejsou vědomy toho, že mohou ovlivnit, kde se jejich reklama v online prostoru zobrazí. Firmy si také často neuvědomují, že i malá část jejich reklamního rozpočtu, která se dostane k problematickým webům, může stačit k tomu, aby tyto weby mohly dále fungovat nebo i profitovat ze svých aktivit.

Proto PSSI ve spolupráci s iniciativami NELEŽ a Fair Advertising v posledních dvou letech pořádalo semináře pro soukromé společnosti o ochraně značky. Jeden ze seminářů se uskutečnil i na začátku roku díky zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Cílem těchto seminářů bylo seznámit soukromý sektor s touto problematikou a s tím, jak zabránit tomu, aby dezinformace poškozovaly jejich značku. Snahou výše zmíněných organizací a iniciativ přitom je, aby se neinzerování na problematických stránkách stalo etickým standardem podnikání. Závěry tohoto příspěvku tedy vycházejí ze zkušeností PSSI, NELEŽ a Fair Advertising, z diskusí se zástupci soukromých firem na seminářích a z údajů získaných prostřednictvím dotazníků vyplněných účastníky seminářů.

Podrobné informace o tom, jak české firmy přistupují k dezinformačním webům a ochraně své značky, si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: www.spcr.cz