České firmy mohou od letošního dubna ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) žádat o finanční podporu na uvedení výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

API, zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Proof of Concept. Pro žadatele je připraveno celkem 250 milionů korun.

Výzvu vyhlásilo 10. dubna 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu. API bude žádosti přijímat až do 10. září 2024.

Aby malé a střední firmy či start-upy uspěly se svými produkty, potřebují před uvedením na trh ověřit funkčnost svých výrobků a také šanci na úspěch na vysoce konkurenčním trhu. My jim s tím chceme pomoci a přispět tak k rozvoji jejich potenciálu,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Výzva Proof of Concept z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v tom podnikatele podpoří,“ dodává ministr.

Posilme inovační potenciál podniků

Záměrem výzvy je posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na výsledcích výzkumu a vývoje a využití pokročilých technologií.

„Žadatelé mohou dotační podporu využít na ověření technické proveditelnosti výzkumu a vývoje s potenciálem výsledek výzkumu zhodnotit na trhu, nebo finální dopracování výzkumu a vývoje s přípravou jeho komerčního využití,“ vysvětluje generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace (API) Jan Piskáček.

„Cílem výzvy je také je podpora předávání znalostí a posilování vazeb mezi výzkumnou sférou a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi,“ doplňuje Piskáček.

Co mohou firmy získat?

Firmy mohou ve výzvě získat až 70 % způsobilých výdajů a výzkumné organizace 85 % způsobilých výdajů zpět formou dotace.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, firmy zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.