Co se týká věku pro odchod do důchodu, dnešní padesátníci a mladší (přesněji lidé narození po roce 1971) dosáhnou důchodového věku muži i ženy stejně, v 65 letech. U ročníku narození 1971 se naposledy zohledňuje počet vychovaných dětí, ale pouze u žen, které měly pět a více dětí, ty mohou do důchodu o 4 měsíce dříve.

U ročníků dříve narozených je to trochu jinak, u žen záleží i na počtu vychovaných dětí. Jen pro ilustraci – žena i muž narozený v roce 1960 dosáhnou potřebného důchodového věku stejně, dva měsíce po svých 64. narozeninách. Pokud žena vychovala jedno dítě, může do důchodu už ve věku 63 let a 8 měsíců, v případě dvou dětí ještě o dalšího půl roku dříve. Pro matku tří nebo čtyř dětí je důchodový věk 60 roků a 8 měsíců, u pěti a více dětí 60 roků a 2 měsíce, tedy ty už si možná důchodu užívají.

Pokud si nejste jistí, který důchodový věk je ten váš, nejsnadněji a nejrychleji to zjistíte v naší důchodové kalkulačce.

Odchod do důchodu není vaší povinností, je vaším právem A není ani automatický, o důchod musíte požádat. V roce 2020 přijala Česká správa sociálního zabezpečení celkem 61 994 žádostí o starobní důchod, z toho jich ale 6 410 bylo zamítnuto.

„Některé žádosti jsou zamítány z důvodu nedosažení potřebného věku pro přiznání důchodu, jde však spíše o jednotlivé případy. Nejčastějším důvodem zamítnutí je nezískání potřebné doby pojištění,“ vysvětluje Jitka Drmolová z České správy sociálního zabezpečení.

Náhradní doby: vojna ano, studium jen některé

Velmi zjednodušeně se dá říci, že každý den, kdy jste chodili do práce, se do potřebné doby pro nárok na důchod počítá, tedy samozřejmě pokud vás zaměstnavatel k pojištění přihlásil a řádně platil odvody. Ale počítají si i některé doby, kdy jste v práci nebyli, tzv. náhradní doby pojištění. A co do nich například patří?

Mladší ročníky povinnou vojnu nezažily. Služba v ozbrojených silách ČR (samozřejmě mimo vojáků z povolání) do 30.6.2016 se hodnotí jako náhradní doba pojištění. Stejně tak se započítává i doba civilní služby.

Do nároku na důchod se počítá studium po 18. roce života v délce šesti let, ale pouze těm, kteří studovali před 31. prosincem 2009. Od 1. ledna 2010 již škola do náhradních dob pojištění nepatří.

Osobní péče o dítě do čtyř let věku se započítává jak mužům, tak ženám, záleží na tom, kdo je s dítětem na rodičovské dovolené.

Náhradní dobou pojištění je také doba péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II. a vyšším, u dětí do 10 let pak už od I.stupně závislosti.

Zřejmě nejčastějším důvodem, pro který jste nepracovali, je nezaměstnanost. Doba, po kterou jste byli vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, je náhradní dobou pojištění.

Pokud jste se ovšem na úřad práce nepřihlásili, máte smůlu, tato doba se nezapočítává. „Je-li taková nezaměstnanost dlouhodobá, může mít za následek i to, že nárok na důchod nevznikne vůbec, protože člověk nezíská potřebnou dobu pojištění,“ upozorňuje Jitka Drmolová. I pokud nárok přece jen vznikne, doba neevidované nezaměstnanosti může negativně ovlivnit výši vyměřeného důchodu.

Vyloučené doby

Výpočet důchodu je poměrně složitá záležitost. Jak jeho výši ovlivní případná nezaměstnanost nebo dlouhodobá nemocenská?

Doba nemocenské, doba studia do 31.12.2009 nebo doba evidence na úřadu práce jsou tzv. náhradními dobami pojištění, zároveň ale také patří mez tzv. doby vyloučené. V praxi to znamená, že pokud tyto doby zasáhnou do období, za které se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, musí se z tohoto období vyloučit a celkový souhrn příjmů je rozpočítán pouze na období, kdy jste vydělávali.

Příklad (Zdroj: ČSSZ)

Rozhodné období pro výpočet důchodu přiznaného v roce 2020 je 1986–2019, tj. 34 let. Pokud byl v tomto období občan celkem 2 roky evidován na Úřadu práce ČR, úhrn příjmů získaných za celé rozhodné období se rozpočítá na 32 let, nikoliv na 34, vyloučená doba tedy průměrný příjem nesníží.

A rada na závěr. Ať už máte do důchodu pět nebo dvacet let, zkontrolujte si evidované doby pojištění v Informativní důchodové aplikaci (IDA) ČSSZ. Zjistíte v ní i i to, jak vysoký by mohl být váš starobní důchod.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/penze/narok-na-duchod-doba-pojisteni-nahradni-doba-vyloucena-doba.A211110_132403_penze_frp