Kulatý stůl věnovaný právě nové úpravě evidence úrazu pořádalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR v polovině února ve Zlíně. „Přítomní personalisté firem prezentovali příklady a problémy ze své praxe, se kterými se jim expert z branže snažil pomoci. Především se ale dozvěděli některé nové informace, případně si zopakovali důležité skutečnosti, na které by neměli zapomínat,“ zhodnotila akci Jana Mikulčíková, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Nové nařízení o úrazech mimo jiné umožňuje zasílání záznamu o úrazu nejen v listinné podobě, ale i elektronicky. Aby však mohl být elektronický záznam o úrazu považován za platný, musí obsahovat elektronický podpis. Pokud jej ale někdo nemá, stačí záznam o pracovním úraze vytisknout, podepsat a naskenovat.

Zaměstnavatel je povinen vyšetřit všechny příčiny a okolnosti vzniku každého pracovního úrazu. Všechny záznamy by měly být v knize úrazů, kde se evidují nejen úrazy s pracovní neschopností kratší než tři dny, ale i neschopnosti delší. „Pokud se jedná o neschopnost delší než tři dny či o úmrtí zaměstnance, musí zaměstnavatel neprodleně vyhotovit záznam o pracovním úrazu a odeslat jej příslušným institucím, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od chvíle, kdy se o úrazu dozvěděl,“ uvedl Ing. Zděnek Juránek, vedoucí odboru inspekce Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

Jedná-li se o úraz trvající po dobu několika měsíců, posílá se za každý měsíc záznam o úrazu – hlášení změn – nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Jak však dodal Zdeněk Juránek, mohou některé inspektoráty Oblastní inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj požaduje hlášení změn pouze za poslední měsíc neschopnosti.

Jak vyplývá ze statistik, počet úrazů, v jejichž důsledku došlo ke smrti, v ČR postupně klesá. „V roce 2003 jsme evidovali 199 smrtelných úrazů, v roce 2005 to bylo 169 úrazů, v roce 2007 se počet opět vyšplhal na 193, ale už od dalšího roku začal počet zase klesat. V roce 2010 jsme evidovali 134 smrtelných úrazů v rámci celé České republiky, z toho v Jihomoravském a Zlínském kraji po 16ti úrazech. Nejvíce smrtelných úrazů vzniklo po kontaktu s břemeny a dalšími materiály, pomyslnou druhou příčku obsadily pády osob z výšky nebo do hloubky,“ dodal Juránek.

Formuláře záznamu o úrazu a hlášení změn z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/9907

-dvik-